Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Targi

  Definicja

  Targi to miejsce spotkań handlowych organizowanych regularnie, zawsze w tym samym ośrodku, w ustalonych odstępach czasu, o ograniczonym z góry czasie trwania. Ich zadaniem jest umożliwienie uczestnikom zaprezentowania oferty w celu dokonania transakcji handlowych. Targi, będące formą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /5 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa społeczna

  Definicja

  Początkowo przez grupę społeczną rozumiano duże grupy, jak społeczeństwo. Dopiero później zainteresowano się mikrostrukturami społecznymi jako grupami. Za grupę społeczną uważamy kilka osób (spór czy wystarczą dwie, czy też muszą być trzy), które pozostają między sobą w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model Saundersa i Prestona

  Charakterystyka

  I. W. Saunders i A. P. Preston zaprezentowali podejście zbliżone do House of Total Quality|Modelu House of Total Quality. Przetworzyli oni modele B. L. Joinera, Pincera, im. Malcolma Baldridge'a|nagrody im. M. Baldridge'a oraz Deminga|koła W. Edwardsa Deminga. Ich model składa się z czterej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca dorywcza

  Charakterystyka

  Pracy nie definiuje pojęcia pracy dorywczej. W znaczeniu powszechnym praca dorywcza to każda praca trwająca w krótkim okresie czasu i nie mająca charakteru powtarzalnego. Praca dorywcza to rodzaj sezonowa|pracy sezonowej, która tym różni się od sezonowej, że dotyczy w zasadzie każdego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwignia finansowa

  Charakterystyka

  Pojęcie dźwigni finansowej jest związane ze sposobem finansowania działalności inwestycyjnej firmy,

  a konkretnie ze strukturą kapitału firmy lub inaczej relacją między finansowaniem działalności firmy długiem a

  finansowaniem kapitałem własnym.

  Dźwignia finansowa określa relację...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arkusz analizy ryzyka

  Charakterystyka

  Zarządzanie ryzykiem jest określonym rodzajem działalności przedsiębiorstwa skierowanym na obniżenie wpływu ryzyka na funkcjonowanie danego podmiotu i podejmowanie odpowiednich środków przeciwdziałania oraz minimalizacji skutków ryzyka. Powinno być jednym z elementów niezbędnych do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /4 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie rentowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie rentowe gwarantuje świadczenia pieniężne, w przypadku utraty dochodów pieniężnych związanej z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa (niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela). W takiej sytuacji osoby opłacające składki na ubezpieczenie rentowe otrzymują rentę, która...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /6 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategiczna jednostka gospodarcza

  Charakterystyka

  Strategiczna jednostka gospodarcza (SJG) to wyodrębniony w przedsiębiorstwie podsystem, wyspecjalizowany przedmiotowo, który działa jako samodzielny zakład. Po raz pierwszy SJG zastosowana została przez amerykański koncern General Elektric. SJG to małe przedsiębiorstwa, które są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /3 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wydajności parku maszynowego

  Charakterystyka

  Na wyniki działalności przedsiębiorstw wpływa ilość jak i jakość poszczególnych czynników produkcji oraz sposób ich wykorzystania. Podstawowe czynniki produkcji (środki pracy, przedmioty pracy i ludzie) działają wzajemnie się uzupełniając. Proporcje między tymi czynnikami powinny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /5 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użyteczność informacji

  Użyteczność

  Poziom wpływu wywieranego przez daną kategorię informacji na efektywność podejmowanych przez użytkowika decyzji.

  Informacja użyteczna pozytywnie wpływa na podejmowane decyzje - zwiększając ich efektywność.

  Autor: Krzysztof Woźniak

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.05.2011 Znaków /262

  praca w formacie txt

Do góry