Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  CAM

  Charakterystyka

  CAM - (ang. Computer Aided Manufacturing) - Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Oprogramowanie, którego zadaniem jest integracja systemów projektowania i wytwarzania. Zadaniem systemów CAM jest wygenerowania kodu maszynowego w oparciu o stworzone modele CAD, który po przesłaniu do maszyny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System jakości w gminie - założenia

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  Podstawowym celem wdrożenia systemu zarządzania jakością w urzędzie gminy jest zwiększenie jej sprawności w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, a przez to wyższy poziom konkurencyjności, zgodnie z definicją przyjętą we wcześniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /5 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagram relacji

  Charakterystyka

  Diagram relacji (ang. interrelationship diagram) nazywany jest również jako drzewo relacji, diagram zależności oraz wykres współzależności przyczyn jakością... 2008, s. 139.

  Celem diagramu relacji jest daleko idące uporządkowanie informacji, a więc wskazanie przyczyn występowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.05.2011 Znaków /4 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd pracy

  Struktura urzędów pracy

  W Polsce znajduje się 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz 338 urzędów powiatowych oraz ich filie. Łącznie strukturę publicznych służb zatrudnienia tworzą 354 urzędy, które obsługują 379 powiatów i 16 województw.

  Zadania urzędów

  W Polsce publiczne służby zatrudnienia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.05.2011 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania gości hotelowych

  Charakterystyka

  Na rynku obiektów hotelowych występuje kilka postaw gości hotelowych związanych z aktywnością. Różne rodzaje aktywności gości hotelowych powinny skłonić gestorów do analizy ekonomicznej formy i sposobu obsługi klientów.

  Gość oczekuje i wymaga od hotelu (Cz. Witkowski):

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.05.2011 Znaków /5 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja

  Definicja

  Komunikacja to proces mający na celu spowodowanie u odbiorcy informacji zmiany świadomości zamierzonej przez nadawcę.

  Na komunikację składają się następujące działania:

  zakodowanie myśli przez nadawcę, nadanie informacji|nośnika (fizyczne przekazanie go odbiorcy poprzez kanał formalny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.05.2011 Znaków /6 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie negocjacji

  Charakterystyka

  W fazie planowania negocjacji strony przyjmują stanowiska i strategie. W przygotowaniach skoncentrować uwagę należy na pięciu obszarach:

  przedmiocie negocjacji, klimacie, układzie sił, mocodawcach, procedurach postępowania. Kluczowe kroki

  Diagnoza

  skompletowanie zespołu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.05.2011 Znaków /3 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drzewo decyzyjne

  Charakterystyka

  Drzewo decyzyjne to nic innego jak graficzny sposób wspierania procesu decyzyjnego. Drzewo stosowane jest w teorii decyzji i ma sporo zastosowań. Może zarówno rozwiązać problem decyzyjny, jak i stworzyć plan. Metoda drzew decyzyjnych sprawdza się przede wszystkim, kiedy mamy problemy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /3 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regionalny System Innowacji

  Charakterystyka

  Regionalny System Innowacji definiujemy jako sieć współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami, działającymi w regionie, których celem jest rozwój innowacyjności tego regionu, poprzez wspieranie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw.

  Innymi słowy można stwierdzić, że RSI, bo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /3 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Clarence Bertrand Thompson

  Clarence Bertrand Thompson był jednym z przedstawicieli nurtu "Industrial Engineering". Był jednym z najzdolniejszych uczniów Winslow Taylor|Taylora.

  Jego najsłynniejsze dzieło nosi tytuł "Reorganizacja fabryk według Taylora-Thompsona". Główne wątki, jakie znalazły się w owym dziele to:

  organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /2 865

  praca w formacie txt

Do góry