Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Formy organizacji sprzedaży

  Charakterystyka

  Organizacja sprzedaży obejmuje wszystkie działania przedsiębiorstwa mające na celu dostarczenie wyrobów do nabywców w odpowiednim czasie, miejscu i w pożądanych przez nich ilościach.

  Powszechnie wyróżnia się 2 podstawowe formy organizacji sprzedaży:

  handel hurtowy handel detaliczny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór właścicielski

  Charakterystyka

  Nadzór właścicielski - sposób egzekwowania praw własnościowych, w relacji pomiędzy akcjonariuszami, ich formalnymi przedstawicielami a zarządem, sprawowany przez właściciela kapitału lub grupę właścicieli.

  Istota nadzoru właścicielskiego

  Nadzór właścicielski rozumiany jako...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena rzeczowych składników majątku obrotowego

  Charakterystyka

  Wycena rzeczowych składników majątku obrotowego, czyli zapasów polega na wycenie według ceny nabycia i kosztów wytworzenia. Materiały i towary są wyceniane po cenie nabycia w związku z tym ze zostały zakupione od innej jednostki gospodarczej, natomiast produkty są wyceniane po koszcie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /4 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo systemu informacyjnego

  Bezpieczeństwo

  Cecha dotycząca wielu aspektów działania systemu informacyjnego.

  Może się odnosić do możliwości całkowitego lub częściowego odtworzenia informacji, na przykład w sytuacjach awaryjnych (stosuje się wtedy środki techniczne takie jak: archiwizacja danych, dublowanie najważniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces controllingu finansowego

  Cele procesu

  Cele ogólne:

  1. Dokonywanie analizy sytuacji ekonomicznej banku, zwłaszcza w zakresie: oceny bieżącej sytuacji, dochodowości, kosztów i rentowności poszczególnych pionów, wielkości bilansowych.2. Systematyczne dostarczanie kierownictwu banku tych informacji z pionu, które są niezbędne do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /24 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heijunka

  Charakterystyka

  Heijunka czyli poziomowanie produkcji, wraz z takimi narzędziami i metodami poprawy jakości japońskiego systemu zarządzania jak in time, Kaizen, oraz Jidoka, przyczyniła się do rozwoju systemu szczupłego wytwarzania czyli manufacturing.

  Istotą Heijunka jest uzyskanie jednakowego rytmu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uznanie kierownictwa

  Charakterystyka

  Uznanie kierownictwa w realizowaniu do pracy|funkcji motywowania jego wystąpienie ma działanie stymulujące dla zwiększenia przydatności zawodowej pracownika dla organizacji. Może się ono przejawiać w zastosowaniu zarówno materialnych jak niematerialnych bodźców motywacyjnych, np. premii...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /5 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad dokumentami

  W ramach nadzoru nad dokumentacją 2000 wymaga, aby dokumenty były zidentyfikowane, czytelne, aktualne, dostępne, zabezpieczone. Tych pięć podstawowych zasad odnosi się do każdego dokumentu w ramach systemu zarządzania jakością, a także szerzej - zintegrowanego systemu zarządzania.

  Każdy dokument...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /5 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audyt wewnętrzny

  Definicja

  Audyt wewnętrzny - według definicji podanej przez The Institute of Internal Auditors (IIA) - jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt wewnętrzny pomaga organizacji w osiąganiu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /5 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja struktury asortymentowej produkcji

  Charakterystyka

  Optymalizacja struktury asortymentowej produkcji - podejmowanie decyzji produkcyjnych w oparciu o opracowane programy działalności. . Każda decyzja dotycząca struktury asortymentowej i wielkości produkcji znajduje odzwierciedlenie w ponoszonych kosztach i osiąganych przychodach, a w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /1 030

  praca w formacie txt

Do góry