Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Etapy outsourcingu - Określenie warunków umowy

  Ukształtowanie postanowień umowy odzwierciedlających warunki współpracy z usługodawcą powinno rozpoczynać się od określenia zakresów zagadnień, które zostaną uwzględnione w umowie. Wśród podstawowych problemów można wyróżnić zarówno takie, które są stosowane uniwersalnie, niezależnie od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /4 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Identyfikacja

  Hasło dotyczy kwestii identyfikacji w normie ISO 9001.

  Identyfikacja

  Identyfikacja jest to wiedza o tym, czego wynikiem jest wyrób lub usługa i czym jest dany proces. Przez identyfikację rozumiemy stałą możliwość odróżnienia wyrobu za pomocą pewnych cech (oznaczeń) podczas procesu realizacji wyrobu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Programowanie neurolingwistyczne

  Charakterystyka

  Programowanie Neurolingwistyczne (NLP) jest wiedzą na temat subiektywnego doświadczania, modelem skutecznej komunikacji oraz instrumentem zmiany osobistej. NLP jest także stanem świadomości oraz zespołem umiejętności, które pozwalają na budowanie własnej motywacji, wpływanie na własne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /3 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadowolenie pracowników

  Charakterystyka

  Zadowolenie z pracy jest rezultatem zweryfikowania oczekiwań pracowników, w odniesieniu do pełnionych przez nich funkcji z warunkami, w których przyjdzie im je realizować. Stanowi ono nieodzowny element osiągania przez przedsiębiorstwo wysokiej sprawności funkcjonowania.

  Czynniki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /5 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mobbing

  Charakterystyka

  Mobbing ze względu na swoją wielopostaciowość i subiektywność jest pojęciem trudnym do zdefiniowania. Nawet w literaturze naukowej nie ma jednej definicji tego zjawiska. Jest to również spowodowane faktem, że jest to zjawisko stosunkowo nowe.

  Mobbing jest pojęciem stosowanym w Europie i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /3 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie popytu i podaży kadr

  Charakterystyka

  Prognozowanie popytu i podaży kadr to pojęcie ściśle związane z planowaniem zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Kategoria ta obejmuje identyfikowanie potrzeb personalnych z uwzględnieniem dążenia do minimalizowania różnicy pomiędzy podażą i popytem na wewnętrznym rynku pracy. Jednym z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /5 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola negocjacji

  Charakterystyka

  Negocjacje są jednym z obszarów działalności współczesnej firmy, wymagającym szeregu zmian w odpowiedzi na wyzwania stawiane kadrze kierowniczej przedsiębiorstw przez aktualne warunki ich funkcjonowania (w turbulentnym otoczeniu na rynku globalnym, przy dynamicznie rozwijającej się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /5 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczność

  Definicja

  "Być ekonomicznym oznacza zużywać lub wydawać mniej niż przedtem, w poprzednim okresie, zmniejszać rozchody, unikać wykonywania zbędnych czynności nie służących realizacji wytyczonych celów" (Słownik pojęć ekonomicznych, str. 75.

  ).

  "Działanie jest ekonomiczne, jeżeli stosunek wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /2 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja cenowa i pozacenowa

  Konkurencja cenowa

  to rywalizacja cenowa o zwiększenie udziału w rynku i zysków, pomiędzy przedsiębiorcami polegająca na przedkładaniu nabywcom niższej ceny produktu od oferowanej przez konkurentów. Konkurencja cenowa stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania ekonomistów, którzy postrzegają ją...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klarowność informacji

  Klarowność

  Jest to dostosowanie sposobu prezentacji (tekst, tabela, grafika), szczegółowości (dane elementarne, różne poziomy agregacji, podsumowań), rodzaju informacji|nośnika (ekran, wydruk) do wymagań określonego odbiorcy w celu łatwiejszego zrozumienia.

  Język i stosowana symbolika powinna być...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /384

  praca w formacie txt

Do góry