Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Indeks siły nabywczej

  Charakterystyka

  Syntetycznym miernikiem względnego potencjału rynkowego pomiędzy regionami geograficznymi jest wskaźnik pojemności rynku (z ang. Buying Power Index) (D. Tull, D. Hawkins 1987, s.88-90).

  Indeks siły nabywczej (ISN), inaczej Wskaźnik siły nabywczej jest miernikiem obliczanym na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wakat

  Wakat to wolne stanowisko pracy. Przyczyną powstania wakatu może być pracowników|przemieszczenie pracownika na inne stanowisko, rozwiązanie umowy (zwolnienie) lub powstanie stanowiska w wyniku zmiany organizacyjnej.

  Kierownictwo może podjąć decyzję o:

  obsadzeniu wakatu - rozpoczęciu procesu rekrutacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subwencje eksportowe

  Charakterystyka

  Subwencje eksportowe - nazywane również inaczej subsydiami to bezzwrotna pomoc finansowa pochodząca zwykle ze środków publicznych i przeznaczona dla przedsiębiorstw, które eksportują swoje produkty.

  Pomoc ta ma na celu wyrównanie różnicy między ceną krajową towaru eksportowanego a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klient

  Definicja

  Klient to każda jednostka organizacyjna lub prawna, korzystająca z usług oferowanych na rynku.

  W dzisiejszych czasach i w tak rozwiniętej gospodarce, w jakiej mamy przyjemność funkcjonować, klient jest królem. Jedynym uzasadnieniem takiego stanu rzeczy jest fakt nadmiaru zdolności produkcyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /3 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces planowania strategicznego

  Charakterystyka

  Proces planowania strategicznego rozpoczyna ciąg działań kierownictwa organizacji, których celem jest wdrożenie i realizacja najlepszych dla przedsiębiorstwa strategii działań. Schemat tego procesu przedstawiony jest na poniższym rysunku.

  Zwrócić należy uwagę na to, że poniższy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Georges Friedmann

  Georges Friedmann, autor "Maszyny i człowieka" jest znany z fizjologii pracy, psychologii przemysłowej, czy socjologii organizacji. Francuski socjolog żydowskiego pochodzenia Georges Friedmann w swojej książce wskazuje dwie rewolucje przemysłowe. Jedną było wprowadzenie maszyny parowej, drugą wprowadzenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /1 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania kierownika projektu

  Charakterystyka

  Kierownik projektu: członek zespołu projektowego mający największy wpływ na powstanie, realizację, a także końcowy efekt projektu.

  Kierownik projektu spełnia jedną z najważniejszych ról w strukturze organizacyjnej. Jednak rola ta jest różna i zależy od typu występującej w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /3 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura założenia działalności gospodarczej

  Charakterystyka

  W ramach ustawy Prawo działalności gospodarczej przedsiębiorca może podejmować zarobkową działalność wytwórczą, handlową, usługową, budowlaną oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację zasobów w sposób zorganizowany i ciągły.

  Za przedsiębiorcę uważa się osobę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /6 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady funkcjonowania rynku usług

  Charakterystyka

  Sektor usługowy obejmuje zarówno usługi konsumpcyjne (tzw. usługi dla ludności), jak i usługi nabywane przez instytucje, a w szczególności podmioty gospodarcze (usługi produkcyjne i inwestycyjne). Branża usługowa jest bardzo zróżnicowana. Do sektora usług należy sektor rządowy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /3 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Broker ubezpieczeniowy

  Charakterystyka

  Broker ubezpieczeniowy - osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. W odróżnieniu od agenta ubezpieczeniowego broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt

Do góry