Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Produkcja niepotokowa

  Charakterystyka

  Produkcja niepotokowa (gniazdowa) - kierunek przebiegu przedmiotów pracy między stanowiskami jest zmienny, każde stanowisko pracy może współpracować z różnymi stanowiskami i kolejność operacji technologicznych może być zmienna.

  W warunkach produkcji niepotokowej na stanowiskach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochodowość krytyczna

  Charakterystyka

  Dochodowość krytyczna - jest jedną z dwóch części analizy progowej, możemy zdefiniować ją jako udział dochodu w przychodzie, przy którym następuje zrównanie podatku obliczonego dla podatkowej karty przychodów i rozchodów, z kwotą podatku obliczanego na zasadzie ryczałtu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /3 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbiorca informacji

  Charakterystyka

  Odbiorca to jeden z elementów procesu komunikowania się. Jako adresat każdego komunikatu ma za zadanie zdekodować

  komunikat, który formułuje do niego nadawca.

  Odbiorcy informacji nie można utożsamiać z jednostką. Współczesny przepływ informacji osiągnął tak duży stopień...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /2 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model Silvestro

  Charakterystyka

  R. Silvestro zaprezentował w 1998 roku model zarządzania jakością|systemu zarządzania jakością dostosowany do specyfiki organizacji usług|usługowych. Składa się on z trzech części: wewnętrzna zawiera kluczowe obszary, środkowa je rozwija, a zewnętrzna pokazuje metody wspomagające...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /2 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymuszenie

  Charakterystyka

  Wymuszenie jako jeden ze stylów tradycyjnego rozwiązywania konfliktów ma miejsce wtedy gdy jedna ze stron próbuje osiągnąć własne cele kosztem interesów pozostałych uczestników konfliktu. Jednostka ta staje się stroną dominującą w sporze, sięgając do własnych źródeł władzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /4 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrum transferu technologii

  Charakterystyka

  Centra Transferu Technologii (CTT) to zróżnicowana organizacyjnie grupa nie nastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność CTT na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie metod pracy

  Badanie Metod Pracy sprowadza się do podziału badanego procesu pracy na odpowiednio drobne części składowe, zarejestrowana ich za pomocą umownych symboli graficznych, poddania każdej z nich krytycznej ocenie i analizie pod kątem eliminacji, połączenia lub uproszczenia sposobu jej realizowania, a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal Business Intelligence

  Charakterystyka

  Portal Business Inteligence jest to miejsce integracji różnorodnych zasobów wiedzy takich jak aplikacje, informacje oraz uslugi WWW. Na Portalu BI poza wiedzą na temat partnerów biznesowych powinny znajdować się również informacje dotyczące notowań giełdowych, sytuacji finansowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet sterujący

  Charakterystyka

  Komitet Sterujący jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. To on podejmuje decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /3 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura społeczna

  Charakterystyka

  Struktura społeczna to układ zależności, stosunków i dystansów społecznych między ludźmi, kategoriami społecznymi, organizacjami, instytucjami i innymi elementami dającymi się w społeczeństwie wyodrębnić. Układ ten występuje zarówno na poziomie globalnym, jak i w mikroskali. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /2 291

  praca w formacie txt

Do góry