Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Proces obsługi klienta

  Cele procesu

  Cele ogólne procesu "Obsługa klienta w centrali i punktach sprzedaży":

  Pozyskanie nowych klientów Zaspokajanie informacyjne|potrzeb informacyjnych klientów Monitorowanie systemu CRM Przyjmowanie od klientów reklamacji i skarg

  Cele doskonalenia:

  Zwiększenie ilości pozyskiwanych klientów o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.06.2011 Znaków /12 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje wiedzy

  Charakterystyka

  Pojęcie zarządzania wiedzą formułowane jest często w sposób bardzo lapidarny (encyklopedyczny, skrótowy) lub określane jest w sposób rozmyty nie eksponując wystarczająco istoty zarządzania.

  Podstawowym problem zarządzania wiedzą jest trudność ujęcia specyficznych aspektów procesu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.06.2011 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja pozasklepowa

  Charakterystyka

  Rozwój pozasklepowych form handlu detalicznego jest przejawem narastającej tendencji przedsiębiorstw do nawiązywania bezpośrednich kontaktów ze swoimi klientami i budowania z nimi indywidualnych, partnerskich relacji.

  Rodzaje

  Dystrybucja pozasklepowa obejmuje: komiwojażerstwo, dystrybucję...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści wdrażania ISO 9001

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością uzyskują nie tylko pracownicy, ale przede wszystkim klienci. Przejawiają się one przez:

  skrócenie czasu niezbędnego do załatwienia sprawy, udogodnienia w załatwianiu spraw (np. dostępność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /2 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksploatacja systemu informatycznego

  Charakterystyka

  Istotnym zagadnieniem zarządzania informatyczny|systemami informatycznymi jest proces eksploatacji systemu. Przyjmuje się, że na eksploatację składają się dwa realizowane jednocześnie procesy (A. Nowicki 1997, s. 237):

  użytkowanie, tj. korzystanie z systemu zgodnie z jego przeznaczeniem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda praw własności

  Charakterystyka

  Metoda praw własności " stosuje się ją w przypadku sprawowania współkontroli nad jednostką współzależną będącą spółką handlową oraz wyceniając udziały w jednostce stowarzyszonej. Jednostką stowarzyszoną jest spółka handlowa, na którą znaczący inwestor (spółka handlowa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwuczynnikowa teoria Herzberga

  Charakterystyka

  Model został opracowany w 1957 roku. Herzberg przeprowadził serię badań wśród księgowych oraz inżynierów. Na podstawie rozmów z 200 pracownikami wyciągnął następujące wnioski.Czynniki motywujące pracowników do pracy można podzielić na dwie grupy:

  Czynniki higieny (czynniki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra praktyka produkcyjna

  Dobra Praktyka Produkcyjna GMP (ang. Good Manufacturing Practice) wraz z Dobrą Praktyką Higieniczną GHP (ang. Good Hygienic Practice) oraz systemem zarządzania HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) - Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych lub Analiza Ryzyka i Krytyczne Punkty Kontroli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /5 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagane kwalifikacje kierownika

  Umiejętność wrodzona czy nabyta?

  Fayol jako pierwszy stwierdził, że bycia kierownikiem można się nauczyć. Jego poprzednicy twierdzili, że jest to umiejętność wrodzona. Kierownicy pracują z ludźmi i przez ludzi. "Ludzie" to nie tylko podwładny personel, lecz także inni, znajdujący się niżej w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /4 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Determinanty systemu zarządzania strategicznego

  Charakterystyka

  zarządzania strategicznego został przedstawiony w pięcioaspektowej formule definiowania systemów zarządzania. Każdy ze scharakteryzowanych aspektów, został rozszerzony o determinanty tzn. metody, techniki i działania realizowane w ramach poszczególnych elementów systemu zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /2 706

  praca w formacie txt

Do góry