Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Hałas

  Charakterystyka

  Hałasem określa się wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, żądane, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, oddziałujące za pośrednictwem powietrza na narząd słuchu i inne zmysły oraz inne narządy.

  Drgania akustyczne polegają na ruchu drgającym cząsteczek...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /3 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja na zamówienie

  Charakterystyka

  Produkcja na zamówienie - MTO (Make to Order) jest jedną z form współpracy producenta z klientem. Polega na stworzeniu klientowi możliwości wpływania na ostateczny produkt poprzez możliwość wyboru różnych komponentów wyrobu oraz dowolnej ich konfiguracji. W obecnym czasie, gdy mamy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /2 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadawca informacji

  Charakterystyka

  Nadawca informacji jest pierwszym elementem procesu komunikacji. To on rozpoczyna cały proces i jest źródłem informacji. Możemy nim nazwać osobę, która posiada informację oraz potrzebę, chęć, obowiązek służbowy bądź cel jej przekazania innej osobie lub osobom. Jego cechy maja duży...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  M-commerce

  Charakterystyka

  Jest to rodzaj promocji marki bądź produktu za pośrednictwem wiadomości wysyłanych na telefon komórkowy, bądz podobne urządzenia mobilne jak np. PDA. To działanie jest na dzień dzisiejszy najbardziej rozwinięte w Europie i Azji. Firma The Philipine Long Distance Telephone Company...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzynka Reddina

  Charakterystyka

  Styl kierowania - określa sposób formułowania i przekazywania zadań podwładnym, stopień udziału podwładnych w podejmowaniu decyzji, sposób nagradzania, karania i kontroli. Definiuje on zakres, w jakim kierownik przekazuje zadania do wykonania podwładnym oraz zakres, w jakim podwładni...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /3 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdrażanie ISO 9001 - wybrane problemy

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  Problemy w trakcie wdrażania systemu zarządzania jakością w urzędach gminnych mogą być związane z brakami wiedzy merytorycznej konsultantów lub obawami urzędników. O pierwszej grupie problemów wspomniano już w poprzednich punktach.

  Wśród...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /4 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mała grupa społeczna

  Charakterystyka

  Grupa - zespół ludzi mający określoną strukturę, którego elementy wzajemnie na siebie wpływają, posiadający wspólny cel, wartości i normy (N. Sillamy, 1995, 89).

  Shaw wylicza sześć czynników konstytuujących grupę:

  Procesy poznawcze i percepcję członków grupy (postrzeganie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /2 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Bedaux

  Charakterystyka

  W roku 1916 Bedaux opublikował zasady własnego systemu organizowania pracy, składającego się z i normowanie czasu pracy|normowania, pracy|wartościowania i wynagradzania pracy.

  Podstawą metody normowania czasu pracy jest jednostka pomiarowa 1 Bedaux, definiowana jako ilość pracy ludzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

  Bezpieczeństwo i higienę pracy można zdefiniować jako stan warunków pracy i jej organizacji oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. System zarządzania BHP jest podsystemem systemu zarządzania organizacją...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /6 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia wzrostu zysku i sprzedazy

  Charakterystyka

  Strategia wzrostu zysku i sprzedaży - w tym przypadku ustala się cenę na jak możliwie najniższym poziomie, jednocześnie zakładając, że popyt na dany produkt jest wrażliwy na cenę, (czyli im taniej tym większa sprzedaż, więcej klientów).

  Niska cena ma zapewnić wzrost sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.06.2011 Znaków /3 389

  praca w formacie txt

Do góry