Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  NPVR

  Charakterystyka

  NPVR jest to relacja NPV do zaktualizowanej wartości nakładów inwestycyjnych PVI ( present value of investement)

  <mathNPVR = \frac{NPV}{PVI}</math

  gdzie:

  NPVR - wartość zaktualizowana netto

  NPV - wartość zaktualizowana netto przedsięwzięcia (net present value)

  PVI - wartość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek ubezpieczeń

  Wstęp

  Rynek w dosownym znaczeniu oznacza miejśce gdzie są sprzedawane i kupowane towary. w znaczeniu ekonomicznym rynek jest formą nawiązywania kontaktów między kupuj,acymi i sprzedającymi w celu ustalenia warunków transakcji: sposobu, miejsca, czasu oraz ilości ekwiwalentu nabywanego towaru Klimczak...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /4 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy informowania kierownictwa

  Charakterystyka

  Systemy informowania kierownictwa (MIS - Management Information Systems) zaliczane są do drugiej generacji informatyczny|systemów informatycznych wykorzystywanych przez kierownictwo przedsiębiorstw. Ich rozwój datuje się na lata 70-te i 80-te.

  Główne zadania

  Możliwość swobodnej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.06.2011 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo wiedzy

  Charakterystyka

  Społeczeństwo wiedzy- jest to społeczeństwo w którym wytwarzania i przetwarzanie przedmiotów materialnych typowe dla produkcji fabrycznej zostanie zepchnięte na margines przez wytwarzanie i przetwarzanie wiedzy, która stanie się centralnym towarem gospodarki. Społeczeństwo wiedzy jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.06.2011 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba pracownika

  Pracownik narażony jest z związku z wykonywaną pracą szczególnie na chorobę zawodową lub wypadek przy pracy.

  Choroba zawodowa to choroba powstająca wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /3 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produktywność progowa

  Charakterystyka

  Produktywność progowa jest wzorcem opartym na kosztach docelowych.Koszty te mogą być wzorcami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Kosztami progowymi mogą byc następujące wielkości:

  ceny rynkowe lub negocjowane ceny transferowe oparte na kalkulacji kosztów Zastosowania

  Metoda produktywności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /2 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzedawca

  Charakterystyka

  ''

  Sprzedawca-osoba fizyczna lub prawna, która sprzedaje towary lub świadczy usługi.

  Sprzedawca za pewne wynagrodzenie przekazuje prawo własności towaru lub usługi. Osoba nabywająca towar lub usługę nazywa się kupcem albo kupującym. Ten proces nazywamy transakcją.

  Często osobę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /2 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza ekonomiczna

  Charakterystyka

  Analiza ekonomiczna jako metoda badania zjawisk i procesów gospodarczych polega na ich podziale na elementy składowe, wykrywaniu związków przyczynowych między tymi elementami oraz identyfikacji przyczyn zmian zachodzących w badanym obiekcie jako całości. Dzięki poznaniu struktury obiektu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /3 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERR

  Charakterystyka

  ERR - Ekonomiczna stopu zwrotu -

  Stopa dyskontowa, dla której ekonomiczna wartość bieżąca netto jest równa zero;

  w przypadku badania ekonomicznej stopy zwrotu na wysokość kosztów i korzyści,

  uwzględnianych przy obliczaniu, wpływają także czynniki społeczne (przede wszystkim efekty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /2 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki organizatorskie

  TECHNIKI ORGANIZATORSKIE ZAPOŻYCZONE Z INNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH Metody socjopsychologiczne składające się z metod i technik szczegółowych wykorzystywanych w badaniach organizatorskich, przyjętych z psychologii i socjologii, np.: techniki typu interview (ankiety, wywiady itp.) socjogramy Moreno

  burza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt

Do góry