Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Dobro konsumpcyjne

  Charakterystyka

  Dobra konsumpcyjne są to produkty i usługi przeznaczone dla finalnego konsumenta do użytkowania osobistego bądź zużytkownia w gospodarstwie domowym.

  Każdy produkt składa się z kombinacji cech fizycznych i niefizycznych (materialnych i niematerialnych). Zestawieneie tych cech jest dokonywane...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011 Znaków /3 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko kadrowe

  Charakterystyka

  Trudności związane z rekrutacja i zatrzymaniem pracowników zajmują pierwsze miejsce wśród problemów, którym największą uwagę poświęcają specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi. Kurczenie się rynków pracy spowodowane wzrostem gospodarczym, spadek bezrobocia doprowadziły...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011 Znaków /5 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia marketingowa

  Charakterystyka

  Jak podaje J. Altkorn "strategia marketingowa w odniesieniu do określonego przedsiębiorstwa oznacza zestaw średnio- i długookresowych zasad oraz wytycznych postępowania, które wyznaczają ramy dla rynkowych działań operacyjnych" Altkorn Podstawy marketingu. Są to zatem problemy na jakie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Claude E. Shannon

  thumb|right|200px|Claude Elwood Shannon

  Ogólna charakterystyka

  Claude Elwood Shannon- urodził się 30 kwietnia 1916 r. w Gaylord w USA, zmarł 24 lutego 2001 r. w Medford w USA. Był amerykańskim inżynierem oraz matematykiem, profesorem MIT, znanym jako "ojciec teorii informacji". Uznano go za jednego z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /3 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rytmiczność produkcji

  Charakterystyka

  Polega na równomiernym, zgodnym z harmonogramem wytwarzaniu i przekazywaniu wyrobów oraz na jednakowo powtarzalnej i odpowiednio skoordynowanej pracy poszczególnych stanowisk produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

  Oznacza to, że w każdym momencie okresu powtarzalności, na danym stanowisku pracy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /4 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dywersyfikacja

  Charakterystyka

  Dywersyfikacja - strategia polegająca na podejmowaniu przez organizację wysiłków zorientowanych na rozszerzenie jej strefy działania. Zazwyczaj polega na rozszerzeniu asortymentu produktów, ale może też oznaczać pozyskiwanie nowych dostawców, odbiorców, wdrażanie odmiennych od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura liniowo-sztabowa

  Struktura liniowo-sztabowa jest jedną z prób rozwiązania problemu ograniczeń liniowa|struktury liniowej. Inną próbą była funkcjonalna w ujęciu Winslow Taylor|F. W. Taylora. Kierownik posiadający zbyt dużo zróżnicowanych zadań nie był w stanie efektywnie zarządzać swoimi pracownikami. Dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /3 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyodrębnianie wiedzy ukrytej

  Charakterystyka

  Podstawowym problemem zarządzania wiedzą w zakresie zdobywania ukrytej (tacit knowledge) jest jej charakter i sposób przekazywania. Wiedza ukryta najczęściej jest przekazywana w trakcie wspólnej pracy, warsztatów, poprzez konwersację, opowiadanie, wspólne doświadczenia. Jest to wiedza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła kosztów transakcyjnych

  Wykorzystując podejście O. Williamsona [1] jako podstawowe źródła kosztów transakcyjnych wyróżnić należy:

  ograniczoną racjonalność człowieka, którą można określić jako racjonalną w intencji ale w ograniczonym wymiarze, co wynika przede wszystkim z utrudnieniami dostępu do pełnego zakresu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /2 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Just in time

  Charakterystyka

  Just In Time (JIT) na czas - jedna z technik stosowana w zarządzaniu przez jakość dotycząca produkcji. Obejmuje całkowite wyeliminowanie marnotrawstwa, poprzez dostarczanie każdemu procesowi produkcyjnemu wszystkich potrzebnych elementów w wymaganym momencie i wymaganej ilości. Główną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /7 944

  praca w formacie txt

Do góry