Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Benchmarking

  Charakterystyka

  Metoda benchmarking-u polega na porównaniu cech organizacji z konkurentami lub firmami wiodącymi w danej branży, oraz kopiowanie sprawdzonych wzorów. Porównywanie takie stosowane jest od dawna, stąd niektórzy autorzy wskazują, iż benchmarking nie jest metodą zasługującą na szczególną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.06.2011 Znaków /14 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marian Mazur

  Charakterystyka

  Marian Mazur - (1909-1983), elektryk, automatyk, pionier badań cybernetycznych w Polsce, twórca teorii systemów autonomicznych na kanwie których powstała cybernetyczna teoria charakteru.

  Studia i początki działalności naukowej

  Marian Mazur w 1934 roku rozpoczął studia na Wydziale...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /3 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia fazy dojrzałości

  Charakterystyka

  W fazie tej następuje spadek dynamiki wzrostu sprzedaży, co jest związane z nasyceniem rynku oraz pojawieniem się na nim innych produktów zaspokajających potrzeby klientów. W tej fazie również należy dostosowywać działania przedsiębiorstwa do bieżącej pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt społeczny

  Charakterystyka

  Termin koszt społeczny jest bardzo różnie interpretowany przez samych zajmujących się tym tematem. Najwłaściwsze wydaje się sformułowanie W. Kappa - jego zdaniem koszty społeczne dotyczą różnorodnych elementów kosztów.

  W istocie rzeczy to określenie obejmuje wszystkie bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /2 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania K. Beermanna

  Charakterystyka

  Metodologia Beermanna będąca wieloczynnikową analizą dyskryminacyjna prognozowania upadłości przedsiębiorstw zaliczana jest do europejskiego dorobku tej grupy metod. Rozwój jej przypada na lata 60-70. Jest to pionierska w swojej klasie metoda, której funkcja dyskryminacyjna szacowana jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /2 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia sektora

  Charakterystyka

  Wg W.J. Otta branża to zbiór podmiotów gospodarczych oferujących na sprzedaż podobne produkty czy usługi, a sektor wg M.Portera to grupa przedsiębiorstw wytwarzających wyroby będące substytutami. Jednak wielu autorów pojęcia takie jak: branża, sektor, dziedzina działalności czy rynek...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost sprzedaży

  Charakterystyka

  Wzrost sprzedaży produktu jest drugą fazą cyklu życia produktu Po fazie wprowadzenia na rynek, gdy konsumenci(pionierzy) poznali już produkt i przekazali opinie na jego temat zaczyna się faza wzrostu. Dochodzą do głosu tu konsumenci - "zwolennicy nowości" oraz nieco później "wczesna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie ryzykiem

  Definicja

  Zarządzanie ryzykiem jest to podejmowanie decyzji i realizacja działań prowadzących do osiągnięcia przez podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka. (K. Jajuga [1], Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 15.) W praktyce zarządzanie ryzykiem utożsamiane jest z procesami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /4 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 9004

  Charakterystyka

  ISO 9004 to norma zawierająca wytyczne do doskonalenia systemu zarządzania jakością, jak również do doskonalenia całej organizacji System... 2004, s. 5. Wytyczne zawarte w normie ISO 9004 dotyczą możliwych do realizacji działań mających na celu zwiększenie zarówno skuteczności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011 Znaków /11 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdrażanie i kontrola planów marketingowych

  Charakterystyka

  Wdrażanie planów marketingowych - jest procesem, który powinien zapewnić osiągnięcie przyjętych w planie marketingowym przedsiębiorstwa celów strategicznych. Szczególną rolę w tym procesie odgrywa funkcja organizowania i kierowania ludźmi.

  Kontrola planów marketingowych - głównym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011 Znaków /3 552

  praca w formacie txt

Do góry