Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Szkolenie adaptacyjne

  Ogólna charakterystyka

  Szkolenie adaptacyjne jest pierwszym etapem wdrażania pracownika do pracy na danym stanowisku, którego celem jest zapoznanie pracownika z miejscem pracy, charakterem pracy oraz klimatem organizacyjnym.

  Pozostałe cele szkolenia

  - możliwość ostatecznej weryfikacji przydatności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płynność finansowa

  Charakterystyka

  Płynność finansowa - jest to zdolność firmy do spłacania bieżących zobowiązań(płatnych do 1 roku) oraz do dokonywania zakupów wszelkiego rodzaju towarów i usług. Od płynności zależy czy, w terminie wypłacane jest wynagrodzenie pracownikom, zobowiązania dostawcom za dobra i usługi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /3 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XML

  Definicja

  XML (ang. eXtensible Markup Language) - rozszerzalny język znaczników. Stanowi on uproszczoną wersję języka SGML, a dokładniej jego podzbiór. XML jest metajęzykiem służącym do definiowania innych języków. Jest to język znaczników, w którym nie sprecyzowano ani zestawu znaczników, ani...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /3 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próg rentowności

  Charakterystyka

  Próg rentowności to wielkość produkcji i sprzedaży, przy której realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają się z poniesionymi kosztami. W punkcie zrównania przychodów z kosztami (BEP - break even point) przedsiębiorstwo nie osiąga zysku ani nie ponosi straty, wynik finansowy wynosi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określanie długości cyklu produkcyjnego

  Okres od rozpoczęcia procesu produkcji do jego zakończenia nazywany jest cyklem produkcyjnym. Długość cyklu produkcyjnego zależy od rodzaju produkowanego wyrobu.

  Cykl produkcyjny zależy m.in., od takich czynników jak: specyfikacja dziedziny wytwarzania produktu, poziom stosowanej techniki i technologii...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /2 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  Charakterystyka

  ZFŚS tworzony jest przez pracodawcę zawsze wówczas, gdy liczba pracowników przekracza 20 (w przeliczeniu na pełne etaty). Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób może, ale nie musi utworzyć ZFŚS. Zmiany w zatrudnieniu w ciągu roku nie mają wpływu na zniesienie funduszu tylko na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /2 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie umowy o pracę

  Charakterystyka

  Rozwiązanie umowy o pracę następuje na zasadzie:

  porozumienia stron, oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, upływu czasu na jaki została zawarta. Porozumienie stron

  Rozwiązanie umowy o pracę na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /4 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć sklepów

  Definicja-

  Sieć sklepów to system sprzedaży towarów, należy do sieci sprzedaży detalicznej, posiada wspólnego właściciela. W sieci sklepów obserwujemy centralne zarządzanie oraz kierowanie (dyrekcja ustala ceny, promocje, prognozy sprzedaży).

  Sieć posiada wspólny dział zakupów, prowadzi sprzedaż...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /4 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Know-how

  Charakterystyka

  Know How - są to informacje o sposobie produkcji nie objęte patentami i umowami licencyjnymi, gdyż nie mają charakteru wynalazczego. Dotyczą one zawartości poszczególnych składników w produkcie finalnym lub w określonej fazie przerobu, sposobów łączenia poszczególnych elementów w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /2 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka narzędziowa

  Charakterystyka

  Termin z zakresu zarządzania produkcją, określany również jako gospodarka pomocami narzędziowymi".

  Gospodarka narzędziowa służy do wspomagania podstawowej działalności produkcyjnej, dzięki czemu przedsiębiorstwo może uzyskać korzystne wyniki ilościowe, jakościowe oraz ekonomiczne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /2 546

  praca w formacie txt

Do góry