Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Systemy Closed Loop MRP

  Charakterystyka

  System MRP Closed Loop (zamknięta pętla MRP) realizuje funkcje systemu MRP oraz dodatkowo pozwala na naliczanie i korygowanie działalności zależnie od sytuacji bieżącej, biorąc pod uwagę zdolność produkcyjną w poszczególnych okresach oraz stan realizacji prac w stosunku do planu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.06.2011 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizerunek firmy

  Charakterystyka

  Wizerunek firmy (Image) to wyobrażenie o firmie istniejące w bezpośrednim otoczeniu, głównie w nabywcach, obejmujące zbiór pozytywnych skojarzeń wywołanych po usłyszeniu nazwy lub ujrzeniu znaku graficznego. Wyobrażenie nie musi pokrywać się z rzeczywistością, może być subiektywnym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.06.2011 Znaków /2 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenia zewnętrzne

  Szkolenia zewnętrzne (techniki szkolenia poza stanowiskiem pracy) - to szkolenie przeprowadzane poza stałym miejscem pracy, którego celem jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz uczenie się określonych zachowań. Praktyczne wykorzystanie zdobytych informacji następuje po zakończeniu szkolenia.

  Oto...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.06.2011 Znaków /6 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie kompetencjami

  Definicja

  Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi a jest sposobem prowadzenia polityki personalnej w firmie w przypadku, którego pojęcie kompetencji staje się głównym ogniwem łączącym działania z zakresu rekrutacji, selekcji, kariery|ścieżki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.06.2011 Znaków /3 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia

  Charakterystyka

  Strategia - to program ogólny działalności przedsiębiorstwa ukierunkowany na wykorzystanie potencjału produkcyjnego i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów.

  Definicje strategii wg różnych autorów (A.D. Chandler 1962) Strategia wyraża cele długoterminowe przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /5 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas reakcji systemu informacyjnego

  Czas reakcji

  Jest to czas oczekiwania na informację, czyli jak długo użytkownik musi czekać na odpowiedź na zadane pytanie.

  System informacyjny może mieć z góry określone wymogi dotyczące terminowości dostarczenia informacji i odpowiedzi na zapytania użytkowników.

  W wielu przypadkach czas...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko w transakcjach międzynarodowych

  Charakterystyka

  Ryzyko - wg słownika handlu zagranicznego to możliwość nastąpienia zdarzeń i okoliczności niezależnych od działającego podmiotu, których nie może on dokładnie przewidzieć i którym nie może w pełni zapobiec, a które przez zmniejszenie wyników użytecznych lub przez zwiększenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /5 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program czystszej produkcji

  Charakterystyka

  Czystsza produkcja to strategia zarządzania środowiskiem w odniesieniu do produkcji i usług, polegająca na zapobieganiu powstawania zanieczyszczeń i minimalizacji zużycia zasobów naturalnych, przy równoczesnej redukcji kosztów przedsiębiorstwa[1].

  Program Czystszej Produkcji jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /4 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek produkcyjny

  Charakterystyka

  Wiek produkcyjny - wiek zdolności do pracy; w Polsce jako granicę wieku zdolności do pracy przyjęto: dla mężczyzn 18-64 lata, dla kobiet 18-59 lat.

  Grupy ludności z uwagi na wiek zdolności do pracy

  Pojęcie "wieku produkcyjnego" jest jednym z ważniejszych w badaniu struktur...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /3 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces analizy potrzeb kadrowych

  Cele procesu

  Cele ogólne:

  Zapewnienie przedsiębiorstwu odpowiedniego personelu dla zagwarantowania określonego poziomu wydajności Możliwie najlepsze dostosowanie kadrowe pomiędzy przedsiębiorstwem i jego otoczeniem Unikanie niedoboru lub nadmiaru w zatrudnieniu Unikanie permanentnych wahań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /13 517

  praca w formacie txt

Do góry