Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Analiza sytuacji finansowej

  Charakterystyka

  Analiza ekonomiczna i finansowa z uwagi na łatwy dostęp do aktualnej informacji, jednoznaczność otrzymywanych wyników i zakres prowadzonych badań należy do najczęściej wykorzystywanych metod oceny działalności przedsiębiorstwa.

  Jako najczęściej wykorzystywane metody analizy sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.06.2011 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody manipulacji ryzykiem

  Charakterystyka

  Metody manipulacji ryzykiem - są to metody obchodzenia się z ryzykiem, będące sumą doświadczeń człowieka w tej dziedzinie zdobytych w przeszłości.

  Rodzaje

  Wyróżnia się 6 takich metod:

  1) unikanie ryzyka - określana jako metoda negatywna, ponieważ w większości przypadków jej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /2 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza pola sił

  Charakterystyka

  Analiza pola sił - metoda (narzędzie, technika) doskonalenia jakości ułatwiająca ocenę zaistniałego problemu. Można ją wykorzystać, gdy zidentyfikowaliśmy już dany problem i musimy wybrać najlepsze rozwiązanie. Pozwala przeprowadzić pewnego rodzaju symulację następstw podjęcia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /3 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System jakości w gminie

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  System zarządzania jakością, mimo iż oddziałuje na całą gminę, jest wdrażany tylko w urzędzie gminnym. Nie obejmuje jednostek podległych i zależnych. Nie można także uzyskać certyfikatu systemu jakości dla gminy, ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /8 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka międzynarodowa

  Charakterystyka

  Wzrost obrotów w handlu światowym stał się możliwy dzięki planowaniu logistyki w firmach na całym świecie. Rozwój logistyki zbliża do siebie poszczególne państwa. Nie tylko w USA, ale i w większości krajów świata nastąpił wzrost obrotów w handlu zagranicznym w przeliczeniu na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /8 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategiczne Zarządzanie Projektem

  Charakterystyka

  Metodyka PRINCE2(R) uwzględnia w równym stopniu interesy trzech stron występujących w projektach: biznesu, dostawcy i użytkownika. Metodyka wyszczególnia główne zadania w projekcie wskazując, których nie wolno pominąć i których nie można łączyć. Inna jest bowiem rola szefa projektu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Import

  Definicja

  Rodowodu importu należy poszukiwać w języku łacińskim (z łac. in "do" + portare "nieść") i znaczy on przywóz towarów, usług lub kapitału z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym. Innymi słowy jest to zakup towarów i usług produkowanych za granicą lub prościej: przywóz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.06.2011 Znaków /16 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jidoka

  Charakterystyka

  Jidoka jest jednym z głównych filarów, na którym bazuje produkcyjny Toyoty. Proces ten odnosi się do możliwości zatrzymania linii produkcyjnej przez pracownika, bądź maszynę, w momencie pojawienia się problemów występujących podczas wytwarzania. Problemy te mogą być powiązane z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.06.2011 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie funkcjonalne

  Charakterystyka

  Strategie funkcjonalne stanowią podstawę planowania strategicznego i skupiają się na pewnych sposobach podejścia określonego przedsiębiorstwa do jego głównych działań funkcjonalnych. Wśród nich można wyróżnić następujące strategie: marketingowa, finansowa, produkcyjna, dotycząca...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.06.2011 Znaków /4 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja

  Słowo organizacja jest pojęciem wieloznacznym. Podstawowe znaczenia to:

  odnoszące się do samego przedmiotu (firma jest organizacją), odnoszące się do cechy tego przedmiotu, atrybutowe (firma jest zorganizowana). Jako cecha, słowo organizacja ma zresztą szersze zastosowanie, np. "organizacja procesu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.06.2011 Znaków /2 005

  praca w formacie txt

Do góry