Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Tożsamość firmy

  Charakterystyka

  Tożsamość firmy (Identity) - zespół cech, odróżniający w istotny sposób firmę od innych, a zwłaszcza bliskich jej konkurentów. Jest zespołem atrybutów i wartości umożliwiających firmie przedstawienie się w szczególnie wyrazisty sposób, aby bezbłędnie identyfikować siebie i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody analizy strategicznej

  Charakterystyka

  W swej działalności podstawowej i sferze obsługi przedsiębiorstwa wykorzystują szereg metod opisywanych w literaturze i upowszechnianych przez ośrodki naukowo-badawcze i inne instytucje. Metody te zostały opracowane przez praktyków i teoretyków różnych dziedzin zarządzania1. Dla celów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /7 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównywalność informacji

  Porównywalność

  Świadczy o możliwości przeprowadzenia analizy porównawczej na podstawie danych z różnych okresów.

  Poza porównywalnością czasową danych, niezbędna jest również porównywalność danych względem różnych obszarów działania przedsiębiorstwa

  Autor: Krzysztof Woźniak

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 9001

  Wprowadzenie

  Ten tekst ma charakter wprowadzający. Zobacz także więcej o ISO 9001 w systemów zarządzania.

  Inne normy zostały omówione w artykułach: 14001, 18001, 27001, 17799, 13335.

  Więcej informacji o:

  Organizacja Normalizacyjna (ISO) Komitet Normalizacyjny

  W roku 2008 pojawiła się nowelizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /6 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System motywacyjny w kontekście zarządzania jakością

  Charakterystyka

  motywacyjny to zbiór narzędzi motywowania oraz czynników motywacyjnych, które są powiązane i tworzą całość. Jego celem jest tworzenie odpowiednich warunków oraz skłanianie pracowników do oczekiwanych zachowań względem celów firmy (L. Kozioł 2002, s. 59). Wspomaga on procesy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /8 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informatyczne narzędzia E-learningu

  Charakterystyka

  E-Learning jest to wykorzystywanie technologii informatycznych w celu ułatwienia nauki.

  Pojęcie to obejmuje zarówno zaawansowane technologicznie programy symulacyjne chociażby przeznaczone na szkolenia dla

  pilotów czy lekarzy, jak również programy wdrożeniowe dla nowych pracowników. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot ubezpieczenia

  Charakterystyka

  Przedmiot ubezpieczenia - w najszerszej interpretacji w ubezpieczeniach majątkowych przedmiotem ubezpieczenia określa się mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego. Firmy ubezpieczeniowe najczęściej w ogólnych warunkach doprecyzowują składniki mienia, które...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /2 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez wartości

  Charakterystyka

  Model zarządzania przez wartości (ang. Managing by Values - MBV) tworzy ramę dla współczesnych liderów i menedżerów. MBV jest ważny w procesie zarządzania organizacjami w złożonym środowisku. Zagadnienie wartości dawniej uznawane za "zbyt miękkie", by mogło być włączone w poważne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /4 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa zwrotu z aktywów

  Charakterystyka

  Stopa zwrotu z aktywów (ROA-return on assets)- jest to miara zysku przypadająca na aktywa ogółem. Mówi o możliwości spółki do wypracowania zysków i efektywności gospodarowania jej majątkiem.

  Im wyższy wskaźnik tym lepiej dla firmy gdyż sytuacja finansowa spółki jest lepsza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy produkcji

  Charakterystyka

  Typem organizacji produkcji (typem produkcji) nazywamy stopień specjalizacji poszczególnego stanowiska roboczego i związany z nim poziom stabilności związany z wykonywaniem wyznaczonych części i operacji procesu produkcyjnego.

  Typ produkcji wynika z częstotliwości przezbrajania stanowiska...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /3 898

  praca w formacie txt

Do góry