Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Doskonalenie a doskonałość

  Procesy doskonalenia opisane w 2000 są związane przede wszystkim z podejmowaniem doskonalące|działań korygujących i zapobiegawczych w odniesieniu do systemu zarządzania jakością. Jest to podejście zbyt wąskie. Dlatego wiele organizacji już w trakcie wdrożenia systemu rozszerza obszar doskonalenia na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /2 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie kryzysowe

  Charakterystyka

  Kryzys w przedsiębiorstwie jest sytuacją, której tolerowanie prowadzi do upadku przedsiębiorstwa. Niemożność realizacji podstawowych funkcji i celów uwidacznia się zazwyczaj: relatywnym wzrostem kosztów, ograniczeniem nowych przedsięwzięć, czy zbyt dużym zadłużeniem. W zjawisku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /5 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym

  Charakterystyka

  Akt prawny - umowa o międzynarodowym przewozie drogowym (CMR) (podpisana w Genewie w 1956 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1962 roku) nr 49, 1962, poz. 238 ze zm.. Do Konwencji przystąpiły z upływem czasu takie kraje Europy jak: Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa kapitałowa

  Charakterystyka

  Grupa kapitałowa to grupa co najmniej dwóch przedsiębiorstw, które pozostają ze sobą w związku kapitałowym.

  Grupa kapitałowa składa się z jednostki dominującej i jednostek zależnych (kontrolowanych przez jednostkę dominującą) bądź też stowarzyszonych. Jednostką dominującą jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /6 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks rentowności

  Charakterystyka

  Do oceny kondycji finansowej firmy wykorzystuje się szereg wskaźników. Najważniejsze z nich to:

  Wskaźniki płynności, Wskaźniki zadłużenia, Wskaźniki zyskowności (rentowności), Wskaźniki sprawności działania, Wskaźniki oceny rynkowej akcji i kapitału. Wskaźniki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /6 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adhokracja

  Charakterystyka

  Adhokracja - organizacja o strukturze charakteryzującej się tymczasowością. Termin wywodzi się od łacińskiego zwrotu "ad hoc" - "do tego", określającego działanie doraźne, podejmowane jednorazowo. Pozwala na maksymalizację elastyczności działania poprzez niewielki stopień formalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wskaźnikowa

  Charakterystyka

  Analiza wskaźnikowa jest to metoda analizy finansowej przedsiębiorstwa, która polega na obliczaniu szeregu wskaźników z dostępnych danych w sprawozdaniach finansowych i ocenie porównawczej w czasie(czyli danymi dotyczącymi tego samego przedsiębiorstwa w różnych okresach) i przestrzeni...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja pracy zespołu akwizytorów

  Charakterystyka

  Nadzorowanie pracy akwizytorów oraz współpraca z nimi należy do zadań kierownictwa pionu sprzedaży przedsiębiorstwa. Zarządzanie procesem sprzedaży w przypadku gdy handlowcy spędzają większość czasu w terenie jest utrudnione lub wręcz niemożliwe, dlatego też kierownicy dają...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /4 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery wejścia

  Charakterystyka

  Wysokie bariery wejścia ograniczają możliwość konkurencyjnego ataku ze strony nieoczekiwanych, nowych konkurentów, w uproszczeniu oznaczają bowiem, wysokie koszty wejścia na dany rynek.

  Bariery wejścia i wyjścia - pojęcia te funkcjonują w strategii zarządzania firmą. Określają...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Blocha-Schmigalli

  Charakterystyka

  Metoda Blocha-Schmigalli jest to jedna z metod przestrzennego organizowania procesów pracy. Technikę te opracował w latach pięćdziesiątych XX wieku szwajcar W.Bloch wykorzystując siatki trójkątów równobocznych do znajdowania racjonalnego rozmieszczania komórek, stanowisk w odniesieniu do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /3 115

  praca w formacie txt

Do góry