Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Metoda analizy dyrektywnej

  Charakterystyka

  Geneza i istota analizy dyrektywnej

  Autorami metody analizy dyrektywnej (AD) są Francuzi - J. Bernad i M. Paker. Przedstawili oni ją po raz pierwszy w książce pt.Makroskopia przedsiębiorstwa. Stosowane podejście systemowe w 1980 roku. Wskazali oni jako źródła metody analizy dyrektywnej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymaganie, potrzeba, oczekiwanie

  Definicja

  Norma 9001 posługuje się słowem wymaganie dla określenia tego, co oraz w jaki sposób organizacja powinna dostarczyć klientowi. W praktyce wdrażania systemów zarządzania często rozróżnia się trzy bardzo zbliżone pojęcia: potrzeby, wymagania oraz oczekiwania. Według definicji zawartych w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /2 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko operacyjne

  Charakterystyka

  Ryzyko operacyjne - to ryzyko wystąpienia błędów w przeprowadzanych transakcjach, ryzyko strat wynikające z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Przy czym ryzyko operacyjne nie jest związane bezpośrednio ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /2 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena wyników zmian technologicznych

  Charakterystyka

  Czynnikiem, który jest często najbardziej istotnym elementem rynkowego i finansowego sukcesu wdrożenia nowego produktu jest czas, w jakim produkt zostanie wprowadzony do sprzedaży. Zdarza się, że nawet krótkie opóźnienie we wdrożeniu np. trzy miesiące, powoduje, że nakłady poniesione na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controller

  Charakterystyka

  Controller to doradca zarządu, traktowany jako partner biznesowy, zajmujący sie fachową interpretacją wyników, relacji, liczb. Powołuje sie go do wyszukiwania odpowiednich dróg wiodących do celów określonych w firmie. Uważa się go również za specjalistę sztabowego, wspierającego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /5 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda BPM

  Charakterystyka

  BPM Zarządzanie Procesami Biznesowymi ( Business Process Management ) to całościowe podejście do zarządzania , koncentrujące się na dostosowaniu wszystkich aspektów zarządzania do potrzeb klientów. Promuje ono przy tym także skuteczność i efektywność firmy przy jednoczesnym dążeniu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /3 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie procesami operacyjnymi

  Charakterystyka

  Jest to ogólne określenie szerokiej gamy narzędzi dotyczących procesowego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwalają one na gromadzenie i wykorzystanie informacji o tym "jak" należy wykonywać określone prace i zadania, aby sprawnie i efektywnie realizować zakładane cele...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  E-learning

  Charakterystyka

  Innowacją w kształceniu na odległość jest bezsprzecznie e-learning.

  Jest to typ nauczania wykorzystujący nowoczesne technologie i narzędzia elektroniczne.

  Głównym celem jest przesyłanie i dostarczanie danych na odległość w jak najkrótszym czasie by w konsekwencji podniesća...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa o dzieło

  Definicja

  Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, która została określona w Kodeksie Cywilnym w art. 627-646. Przez umowę o dzieło rozumie się, iż przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający zobowiązuje się do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /4 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryterium maksyminowe

  Charakterystyka

  Kryterium maksyminowe (Walda) to kryterium podejmowania decyzji zaprezentowane w 1950r przez Abrahama Walda (1902-1950). Kryterium to reprezentuje podejście pesymistyczne w podejmowaniu decyzji(zakłada że zajdzie sytuacja najmniej korzystna dla podejmującego decyzję).

  Stosowanie

  Według...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt

Do góry