Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Etapy outsourcingu - Rozwiązanie umowy

  Następuje zazwyczaj w warunkach podjęcia decyzji o braku możliwości dalszej współpracy wynikającej z konfliktów z dostawcą usług lub z braku możliwości dostosowania się takiej jednostki do wymagań zleceniodawcy. Uzgodnienia dotyczące okoliczności przerwania współpracy, zwłaszcza jednostronnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia naśladowcy

  Charakterystyka

  Strategie tę stosują firmy, które nie mają własnych, wyróżniających się dziedzin. Osiągają one wiodącą pozycję konkurencyjną, poprzez naśladowanie technologii, wzorów produkcji oraz strategie biznesu liderów na rynku. Strategia imitacji (naśladowcy) polega najogólniej mówiąc na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie

  Słowo wstępu

  Zarządzanie w Encyklopedii Zarządzania jest definiowane na różne sposoby. Mówimy o wielu rodzajach zarządzania, koncepcjach i metodach. Wpisując w wyszukiwarce hasło zarządzanie otrzymasz w odpowiedzi linki do ponad 800 artykułów. Dlatego celem opracowania niniejszego artykułu jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia penetracji

  Charakterystyka

  To strategia cen niskich, przeznaczona do infiltracji rynków i osiągania na nich dużego udziału. Strategia ta sprawdza się tylko wtedy, kiedy współczynnik elastyczności cenowej popytu na dany produkt jest wystarczająco wysoki, aby niższa cena wywołała duży wzrost wielkości sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje składek ZUS

  Charakterystyka

  Ludzie prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do płacenia składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wyróżniamy następujące rodzaje składek zawartych w prawie ubezpieczeń społecznych: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Wszyscy podlegający ubezpieczeniom...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy outsourcingu - Rozpoznanie stanu podaży usług

  Rozpoznania możliwości rynkowych dotyczących zakresów świadczonych usług można dokonać poprzez zgromadzenie odpowiednich informacji od potencjalnych usługodawców. Do każdej z takich jednostek powinno zostać skierowane odpowiednie zapytanie, określane z języka angielskiego skrótem RFI (Request For...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój zarządzania personelem

  Początki koncepcji

  Zarządzanie personelem podobnie jak inne funkcje przedsiębiorstwa podlegało rozwojowi wraz z innymi funkcjami niezbędnymi do systematycznego i sprawnego działania i rozwoju przedsiębiorstwa.

  Zmiany w funkcji personalnej dotyczyły zarówno sfery wewnętrznej, jak również relacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /9 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leasing pracowniczy

  Definicja

  Leasing pracowniczy pochodzi z USA oraz Europy Zachodniej, polega na wynajmowaniu pracowników na rzecz innych podmiotów gospodarczych.

  Obowiązki usługodawcy zewnętrznego

  Większość obowiązków wynikających z prawa pracy zostaje przejęte przez firmę zajmująca się leasingiem pracowniczym. Jej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia koalicji (negocjacje)

  Charakterystyka

  Celowe jest zasygnalizowanie wybranych problemów i zasad budowania koalicji (Biorąc pod uwagę ograniczone rozmiary artykułu i obszerność tego zagadnienia, stanowiącego dobrze ugruntowany przedmiot badań - zob. np. Dupont 1994, Vanover 1993 i Polzer i inni 1998.)

  , wychodząc od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /5 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PN-N-18001

  Charakterystyka

  System zarządzania bezpieczeństwem pracy. Bezpieczeństwo pracy jest dziedziną, która wyraźnie różni się od poprzednio omawianych. Jest bowiem obwarowany konkretnymi wymogami prawnymi, których niespełnienie grozi nawet likwidacją przedsiębiorstwa. Spełnienie tych wymogów nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /2 253

  praca w formacie txt

Do góry