Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  William Kent

  William Kent to jeden z przedstawicieli nurtu Industrial Engineering o wszechstronnym wykształceniu i dużym doświadczeniu zawodowym. Prowadził badania nad stopami metali kolorowych w latach 1875-1877. Uzyskał tytuł inżyniera mechanika w 1876 r. Redagował czasopisma American Manufacturer i Iron World. W 1882...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria zarządzania

  Charakterystyka

  Zainteresowanie teorią zarządzania sięga tysięcy lat wstecz, jednakże naukowe podejście do zarządzania pojawiło się w ostatnim stuleciu. W ciągu kilku pierwszych dziesięcioleci tego wieku wyłoniły się trzy główne podejścia do zarządzania. Nazywamy je spojrzeniem klasycznym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /5 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archiwizacja

  Charakterystyka

  Archiwizacja – proces polegający na tworzeniu kopii danych, dla których istnieje obawa ich utraty w skutek nieumyślnego usunięcia, awarii oprogramowania lub sprzętu komputerowego. Archiwizowanie może także podlegać na przenoszeniu części danych niewykorzystywanych w systemie na inne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp techniczny

  Charakterystyka

  Postęp techniczny- wzrost pracy|wydajności pracy, oszczędność surowców, materiałów i energii, umożliwia osiągnięcie wyższych zysków tym, którzy pierwsi zastosują zmiany w technice produkcji (S. Marciniak "Ekonomia dla inżynierów" str. 133).

  Postęp techniczny powoduje przesunięcie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /2 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady podejmowania decyzji eksportowych i importowych

  Zasady podejmowania decyzji importowych

  Do podstawowych i głównych powodów dla których firma zaczyna rozważać import towarów zaliczamy:

  koszty produkcji zastępującej import są bezwzględnie wyższe w stosunku do zagranicy, koszty produkcji zastępującej import są relatywnie wyższe w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /4 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyrektywy Unii Europejskiej

  Przyczyny powstania dyrektyw

  Autonomiczny rozwój technologii w poszczególnych krajach EWG spowodował pojawienie się bardzo istotnych barier w handlu między nimi. Aby temu przeciwdziałać EWG rozpoczęła w latach sześćdziesiątych harmonizację przepisów technicznych za pomocą dyrektyw technicznych. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /3 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy produkcji

  Charakterystyka

  Forma organizacji produkcji to rodzaj przepływu części, zespołów, wyrobów między poszczególnymi stanowiskami roboczymi w cyklu produkcyjnym. (www.strzelcow.net/.../files/ROK%20II/SEM%20IV/ZARZADZANIE%20PRODUKCJA%20I%20USLUGAMI/wyklad6/Sterowanie.ppt)

  Wyróżnia się dwie podstawowe formy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania lekarskie

  Badania lekarskie narzuca kodeks pracy, zgodnie z którym pracownik podlega badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym. Celem tych badań jest przede wszystkim ustalenie, czy pracownik nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania powierzonej mu pracy i czy jego zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model House of Total Quality

  Charakterystyka

  Model House of Total Quality został opracowany przez F. Voehla w 1992 roku i zmodyfikowany przez W. M. Lindsay'a i J. A. Petricka w 1997 r. Składa się on z sześciu grup elementów (T. P. Mani, N. Murugan, C. Rajendran 2003, s. 610):

  subsystemy organizacji, np. zarządzania, edukacji, socjalny i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List przewozowy

  Charakterystyka

  Konosament - nazwa wywodzi się ze średniowiecznego języka hiszpańskiego (conosimiento),co oznacza zeznanie, oświadczenie. Konosament jest to papier wartościowy ściśle związany z żeglugą handlową wystawiony przez przewoźnika morskiego albo w jego imieniu przez kapitana statku lub inną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /6 272

  praca w formacie txt

Do góry