Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Aktualizacja wyceny środków trwałych

  Charakterystyka

  Aktualizacja wyceny środków trwałych - to zwiększenie się wartości środków trwałych, czyli przeszacowaniu "in +?. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidzianym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategiczny system informacyjny

  Charakterystyka

  Istotną rolą systemów tego typu jest budowa trwałych więzi pomiędzy pracownikami, przejawiających się istnieniem wysokiego poziomu tzw. kultury organizacyjnej. Kultura organizacyjna obejmuje wzory postępowania, zachowania, reagowania pracowników w różnych sytuacjach.

  Codzienne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /3 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Harrington Emerson

  Harrington Emerson to jeden z przedstawicieli nurtu uniwersalistycznego. Podstawę jego koncepcji stanowi pojęcie efektywności, które przedstawił w swoim największym dziele pt. "Dwanaście zasad wydajności". Definiuje tam efektywność jako "wyrażony w procentach stosunek do pewnego wzorca".

  Ponadto...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /2 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepełny wymiar czasu pracy

  Charakterystyka

  Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy oznacza regularną, dobrowolną, bezterminową pracę świadczoną w czasie krótszym niż normalny, wynikający z ogólnych przepisów prawnych, branżowych umów zbiorowych, czy przyjętych w danym przedsiębiorstwie norm czasu pracy. Niepełny wymiar czasu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /4 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informatyczne wspomaganie zarządzania wiedzą

  Charakterystyka

  Eksploracja powiązań pomiędzy zapisanymi w danych|bazach danych informacjami, wiedzą ukrytą i doświadczeniem pracowników, pozwala na wykorzystanie zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie dla uzyskania istotnej i trwałej przewagi konkurencyjnej. celów i funkcji|Funkcje systemu zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /2 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka metodyki Prince 2

  Charakterystyka

  Metodyka PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) jest nowszą wersją metodyki PRINCE, która powstała w 1989r. i została stworzona w poparciu o metodykę PROMPT (Project Resorce Organisation Management Planning Technique). PRINCE2 oficjalnie udostępniono w Londynie w 1996r. Metodyka ta...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /5 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki wdrażania ergonomii

  W historii kształtowania narzędzi pracy można wyróżnić dwa podejścia ergonomii, występujące w literaturze przedmiotu:

  Ergonomia korekcyjna - zajmuje się analizą już istniejących i funkcjonujących maszyn z punktu widzenia ich dostosowania do psychofizjologicznych możliwości użytkownika.

  Wyniki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koła jakości

  Charakterystyka

  W systemie zarządzania jakością podstawowe zastosowania pracy zespołowej występują w czasie projektowania i wdrażania systemu, prowadzenia audytów, określania polityk i celów dla jednostek, jak i całej organizacji oraz poszukiwania możliwości doskonalenia. W projektowaniu SZJ zespoły...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /8 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ ergonomiczny

  Definicja

  Pojęcie układu ergonomicznego jest jednym z podstawowych w nauce ergonomii. Kryje się pod nim układ człowiek - maszyna. W ten symboliczny sposób można przedstawić każde stanowisko pracy. Obydwa elementy tego układu mają także charakter symboliczny, gdyż pod pojęciem człowieka może się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /2 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieloosobowa edycja

  Charakterystyka

  Proces jednoczesnego redagowania dokumentów przez dwie lub więcej osób z wykorzystaniem technologii sieciowych.

  Aplikacje umożliwiające grupową edycję Moonedit

  Edycja jest możliwa tylko dla tekstów, jednak w większości przypadków to zupełnie wystarcza. Dodatkowo dostępny jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /2 127

  praca w formacie txt

Do góry