Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Zatrudnienie specjalistów

  Firmie poszukującej pracownika należy zlecić:

  -    przygotowanie opisu (chociażby krótkiego) stanowiska pracy,

  -    sformułowanie nazwy stanowiska,

  -    scharakteryzowanie miejsca w schemacie organizacyjnym,

  -    scharakteryzowanie wymogów formalnych i nieformalnych wobec kandydata,

  -    określenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady reorganizacji przedsiębiorstwa

  Warunki, w jakich działają przedsiębiorstwa, zmieniają się coraz szybciej i coraz trudniej je przewidywać. Zmusza to firmy do ciągłego przystosowywania się do otoczenia. To sprawia, że problematyka zmian organizacyjnych w firmach jest aktualna i będzie musiała być szerzej stosowana. Niezależnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /3 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównywanie (benchmarking) i Wykorzystanie benchmarkingu

  Programy IFC (Interfirm Comparisons) wprowadzano w latach 70. w Kanadzie. Oznacza porównywanie firm pod różnymi względami w celu wskazania ich siły i słabości. Natomiast pojęcie benchmarking oznacza wyznaczenie punktu odniesienia, względem którego określa się położenie innych punktów. W USA pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /4 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady poprawnej organizacji przedsiębiorstwa

  Można wydzielić jedenaście zasad poprawnej organizacji przedsiębiorstwa (W.D. Hitt: Zarząd w działaniu. Wskazówki dla NOWYCH dyrektorów (Managment in Action. Guidelines for NEWManagers)).

  1)    Należy jasno zdefiniować najważniejsze działania, od których zależy wykonanie zadań przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /7 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWANIE (SPRAWY PRACOWNICZE)

  Funkcja ta przez niektórych teoretyków nazywana jest „sprawy pracownicze”, „załoga i jej rozwój”, „przewodzenie”, jednak wydaje się, iż właściwą i bardziej ogólną nazwą jest określenie „kierowanie lub sprawy pracownicze”. Podstawowe znaczenie dla istnienia organizacji spełniają kadry wykonujące...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koordynowanie przedsiębiorstwem

  Wielu teoretyków problemów zarządzania uznaje funkcję koordynacji za podstawową funkcję kierowniczą. W niniejszej pracy uznano, iż lepiej jest koordynowanie połączyć z funkcją organizowania, ponieważ dotyczy ona powiązania i współpracy poszczególnych jednostek w organizacji. Jest istotą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka kadrowa w przedsiębiorstwie

  Zarządzanie kadrami to jedna z najważniejszych dziedzin dla każdej firmy planującej rozwój i ekspansję na rynku. Specjaliści zajmujący się wyszukiwaniem, szkoleniem i promowaniem kadr są wysoko cenieni i opłacani, ponieważ muszą dysponować bogatą wiedzą nie tylko ekonomiczną, ale także...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady i metody koordynacji przedsiębiorstwem

  Marry Parker Follet wyszczególniła niżej wymienione zasady koordynacji.

  -    Zasada bezpośredniego kontaktu. Koordynacja powinna być realizowana przez osobiste, bezpośrednie poziome kontakty pracowników. Poprzez rozmowy, kontakty pracownicy wymieniają poglądy na temat wątpliwości, opinie i zamiary co...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /4 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Delegowanie władzy

  Delegowanie władzy to przekazywanie uprawnień. Jest to istotny i trudny problem dla obydwu stron biorących udział w delegowaniu uprawnień.

  Odbywa się on w sposób następujący:

  -    określa się zadanie, projekt lub obszar działania, na który ma być dokonana delegacja;

  -    wybiera się odpowiednią...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje uczące się

  Cechą środowiska jest to, że ulega ciągłym zmianom, co odkrył już Heraklit. Zmiany te są coraz szybsze i coraz bardziej intensywne. Aby dotrzymać kroku zmianom, należy się uczyć.

  Samoucząca się organizacja rozpatrywana jest jako zespół, który wspólnie zdobywa wiedzę ucząc się:

  -    od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /3 738

  praca w formacie txt

Do góry