Zarządzanie /3 047 prac/

  • Ocena brak

    System wskaźników pomiarowych

    Charakterystyka

    Dokonując badania potrzeb informacyjnych kierownictwa, należy przyjrzeć się szczegółowo stosowanym w danej jednostce systemom wskaźników, których rolą jest odwzorowanie elementarnej - jednostkowej informacji, będącej wynikiem pomiaru wszelkich cech obiektów, procesów i zdarzeń w...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /2 513

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Strategia rynku ogólnego i docelowego

    Charakterystyka

    Podstawą segmentacji rynku ( wyodrębniania segmentów, które przedsiębiorstwo będzie próbowało zaspokoić) jest teza, że nabywcy mają różne oczekiwania co do tego samego produktu i można ich pogrupować według korzyści jakich oczekują. Strategia marketingowa, mająca na celu...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /5 596

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Koszty jakości - ukryta fabryka

    Wydajność czy jakość?

    Zdaniem W. Masinga: "Wydajność i jakość nie stanowią - wbrew powszechnemu przekonaniu - celów wzajemnie się wykluczających. W rzeczywistości wysoka wydajność może być osiągnięta wyłącznie w wyniku procesów wysokiej jakości. Przyczyną pojmowania relacji pomiędzy...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /7 394

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rodzaje sklepów

    Problematyka rozwoju placówek handlowych

    Sklepy, podobnie jak produkty przechodzą przez pewne fazy rozwoju i upadku-cykl życia detalisty. Hipoteza cyklu handlu detalicznego- sklepy nowego typu zastępują sklepy starego typu. Sklepy tradycyjne oferują towary i usługi swoim klientom wyceniając swój towar tak...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /14 000

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Model

    Definicja

    Model to układ założeń przyjmowanych w danej nauce w celu ułatwienia rozwiązania danego problemu badawczego. Jest to hipotetyczna konstrukcja myślowa, będąca uproszczonym obrazem badanego fragmentu rzeczywistości, w którym pomija się elementy nieistotne dla danego celu. Modele wprowadza...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /1 794

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Ekonomiczna wartość dodana

    Charakterystyka

    Jedną z najbardziej popularnych metod pomiaru wartości firmy jest ekonomiczna wartość dodana EVA (Economical Value Added), bazująca na zasadzie osiągnięcia przez firmę stopy zwrotu z całego zainwestowanego kapitału o wartości przewyższającej jego koszt. Obliczenie EVA jest dość...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /2 510

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Funkcje planowania strategicznego

    Charakterystyka

    Omawiając kwestię planowania, należy zwrócić uwagę na związki i różnice pomiędzy planowaniem, a prognozowaniem. Plan jest określeniem sposobu postępowania - programem działań, zaś prognoza jest przewidywaniem procesów od nas niezależnych. Plan dotyczy więc tych procesów i...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /3 151

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Stopa bezrobocia

    Stopa bezrobocia

    Jest to procentowy udział bezrobotnych w całości siły roboczej. Innymi słowy określa procent pracowników nie pracujących,ale poszukujących pracy. Gdy następuje spadek zatrudnienia, wynikający ze wzrostu okresowych zwolnień, stopa bezrobocia zwiększa się (D.Begg 1997, s.47).

    Sposoby...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /1 906

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Interpretacja ISO 9001:1994

    Wstęp

    Ten tekst jest nieaktualny i nie należy go wykorzystywać do wdrażania systemów jakości. Zachowaliśmy go jednak dla tych, którzy piszą różnego rodzaju prace, w których poruszają kwestie historii rozwoju normalizacji w obszarze jakości. Z porównania różnych wersji norm można wyciągnąć...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /27 845

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Strategie międzynarodowej wymiany

    Charakterystyka

    Polegają na systematycznym planowaniu produktu, jego cen, dystrybucji, promocji oraz wdrażaniu i kontrolowaniu tych działań w celu wymiany międzynarodowej. Podczas wejścia na rynek międzynarodowy przedsiębiorstwo ma do czynienia z innym środowiskiem ekonomicznym, społecznym oraz z...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /3 198

    praca w formacie txt

Do góry