Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Tablica decyzyjna

  Charakterystyka

  Tablice decyzyjne stanowią, jedną z podstawowych technik stosowanych w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Dzięki tablicom decyzyjnym można w zwięzły sposób określić, przy spełnieniu z góry określonych warunków, jakie czynności należy podjąć. Tablica decyzyjna jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestycje

  Charakterystyka

  Inwestycje to aktywa finansowe, nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Do inwestycji zalicza się także aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /6 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie posagowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie posagowe określane również jako "ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci" zostało wskazane w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej jako nazwa drugiej grupy ubezpieczeń działu I.

  Cele ubezpieczenia

  Głównym celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie dla dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księga jakości

  Księga jakości jest drugim co do ważności dokumentem systemu zarządzania jakością. W języku angielskim nazywana jest quality manual, co możnaby przetłumaczyć jako podręcznik jakości.

  Takie tłumaczenie najlepiej pokazuje zastosowanie dokumentu. Istnieją trzy podejścia do pisania księgi jakości:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /5 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście systemowe do diagnozy organizacji

  Charakterystyka

  Podejście systemowe kładzie nacisk na związki między częściami organizacji. Organizacja jest tu traktowana jako jednorodny, celowy, otwarty system, który składa się z wzajemnie powiązanych części w taki sposób, że tworzą one pewną całość wyróżniającą się w otoczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /5 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania

  Rozwój informatyki

  Wzrastająca moc obliczeniowa komputerów i malejąca ich cena umożliwia organizacjom powierzenie rutynowych procesów przetwarzania danych maszynom. Najlepiej rozwój informatyki w ciągu ostatnich 40 lat charakteryzuje tzw. prawo Moore'a, sformułowane przez założyciela firmy Intel (obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /4 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura sieciowa

  Charakterystyka

  Struktura sieciowa - jest to struktura stosowana w nowoczesnych organizacjach, które zrywają z tradycyjnymi rozwiązaniami organizacyjnymi oraz wprowadzają nowe sposoby zarządzania, czyli w takich które opierają swoje funkcjonowanie na pracy i zarządzaniu sieciowym. Współcześnie obserwuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /4 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje międzynarodowe

  Szczególny charekter negocjacji międzynarodowych

  Negocjacje są procesem w ramach którego przynajmniej dwie strony uzyskują możliwie korzystne rozwiązanie sytuacji spornej (konfliktu interesów). Negocjacje międzynarodowe różnią się tym, iż ich uczestnicy pochodzą z dwóch, a bardzo często z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /4 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nakłady

  Charakterystyka

  Nakłady ogólnie są to środki produkcji i siła robocza w ujęciu naturalnym (np. surowce, energia, robocizna) lub wartościowym wydatkowane w procesie produkcji.

  Wyróżniamy nakłady finansowe i rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /2 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartościowanie pracy

  Podział pracy oraz związane z tym znaczne zróżnicowanie trudności wykonywanych przez pracowników zadań spowodowały, że konieczne stało się określenie wartości pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach. Działanie to służy nie tylko określeniu wysokości płac pracowników, ale także...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /4 384

  praca w formacie txt

Do góry