Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Metoda Sulzera

  Charakterystyka

  Metody wartościowania pracy rozwijają się od co najmniej czasów sięgających pierwszej rewolucji przemysłowej. "Ich systematyzacją jednak zajęto się stosunkowo niedawno, bo dopiero w ostatnich dziesięcioleciach." (Martyniak Z. "metody organizowania pracy", PWE, Warszawa 1996...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.08.2011 Znaków /3 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa wiedzy

  Technika tworzenia map wiedzy

  Technika map wiedzy (pamięci) zwana też techniką Mind Maping powstała w latach sześćdziesiątych. Jest to szczególny rodzaj notowania pobudzający procesy myślowe, w przeciwieństwie do tradycyjnego notowania linearnego. Za twórcę tej metody uważany jest angielski naukowiec...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /4 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekurytyzacja

  Charakterystyka

  Sekurytyzacja to nowoczesna operacja finansowa umożliwiająca przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym i bankom pozyskanie kapitału. Nazwa operacji pochodzi od securities oznaczającego papiery wartościowe. Jest to zamiana należności na papiery wartościowe. Ma zastosowanie wówczas, gdy w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /3 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura funkcjonalna

  Struktura funkcjonalna w swoim klasycznym ujęciu została zaproponowana przez F. W. Taylora jako sposób na rozwiązanie problemów struktury liniowej. Innym sposobem była struktura liniowo-sztabowa. Należy oddzielić klasyczną strukturę funkcjonalną od współczesnej. Współcześnie nazwy tej używa się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /2 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza strategiczna

  Charakterystyka

  Analiza strategiczna koncentruje się na dwóch podstawowych obszarach: analizy otoczenia i analizy wewnętrznej. Analiza otoczenia obejmuje problematykę badania otoczenia bliższego firmy (konkurencja, klienci, dostawcy, i in.) oraz otoczenia dalszego (środowisko polityczne, prawne, ekologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura budżetowania

  Charakterystyka

  Proces budżetowania: proces w trakcie którego dokonuje się rozpisania nadrzędnych planów przedsiębiorstwa między ośrodki odpowiedzialności, obejmujący również swym zasięgiem kontrolę budżetową G, Controlling przedsiębiorstw..., s.139. Budżetowanie jest jednym z najbardziej znanych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota zarządzania przez jakość

  Charakterystyka

  Total Quality Management to współczesna koncepcja filozoficznego postrzegania roli zarządzania w tworzeniu produktów zaspokajających oczekiwania klientów. Wywodzi się z pogłębionej analizy roli gospodarowania i pracy w rozwoju ludzkości.

  Dążenie do jakości totalnej (Total Quality)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /8 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alians strategiczny

  Charakterystyka

  Alians oznacza przymierze, trwały sojusz pomiędzy partnerami lub współdziałanie konkurentów w celu osiągnięcia obustronnych korzyści. Alians strategiczny definiowany jest jako związek pomiędzy firmami, którego zamierzeniem jest realizacja wspólnego celu obu partnerów. Powstają, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /9 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad pogłębiony z kandydatem

  Charakterystyka

  kwalifikacyjna to jedna z najbardziej powszechnych metod selekcji. Pozwala sprawdzić informacje zamieszczone przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych, ocenić, czy kandydat pasuje do przedsiębiorstwa, zbadać jego wiedzę i umiejętności.

  Spotykamy dwa rodzaje wywiadów:

  wywiad wstępny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktualność informacji

  Aktualność

  Cecha ta określa czy informacja dotyczy bieżącego stanu rzeczywistości oraz jaki czas minął od zaistnienia zdarzenia opisywanego przez daną informację.

  Jest to pojęcie względne i uzależnione od organizacji i sytuacji decyzyjnej, przed którą stoi użytkownik systemu. Aktualność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /1 218

  praca w formacie txt

Do góry