Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Deflacja

  Charakterystyka

  Deflacja to "spadek ogólnego poziomu cen." (Samuelson P. A., Nordhaus W. D., 2004, s.578) Oznacza to, że inflacji jest ujemna.

  Ostatni spadek cen konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych miał miejsce w 1955 roku. Pod koniec XX wieku deflacja nie występowała zbyt często. Jeżeli obserwuje się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesunięcia wewnętrzne

  Przesunięcia wewnętrzne (rekrutacja wewnętrzna) są odmianą rekrutacji, która polega na poszukiwaniu pracowników wewnątrz organizacji. Można wskazać na dwa rodzaje rekrutacji wewnętrznej: otwartą i zamniętą. Rekrutacja otwarta polega na przekazaniu wszystkim pracownikom firmy informacji o możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaoru Ishikawa

  K_Ishkawa.gif

  Życiorys

  Kaoru Ishikawa urodził się w Japonii w 1915 roku. Zmarł w 1989. Od 1960 roku profesor na Uniwersytecie Tokijskim.

  Jako pierwszy autor, wskazywał na istotne różnice pomiędzy kulturą zachodnią i japońską. Uwzględniał przy tym nie tylko wzorce zachowań społecznych, ale także...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.08.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarząd

  Charakterystyka

  Zarząd, czyli organ wykonawczy spółki akcyjnej, z o.o., spółdzielni, fundacji itp., reprezentujący owe instytucje na zewnątrz i odpowiadający za realizację uchwały, zawartych umów czy też zaciągniętych zobowiązań .

  Jest to kilkuosobowy zespół osób powołanych przez radę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.08.2011 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria X i Y

  Charakterystyka

  Teoria X i Y to teoria motywacji stworzona i rozwinięta przez Douglasa McGregora na MIT Sloan School of Management w latach 60. XX wieku stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi, teorii zachowania organizacji i wzrostu organizacji. Opisuje ona dwa zupełnie odmienne podejścia w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renta

  Charakterystyka

  Renta z tytułu niezdolności do pracy

  O ten rodzaj renty mogą ubiegać się osoby, których stan zdrowia uniemożliwia im podjęcie bądz kontynuowanie pracy w zawodzie. Niezdolność do pracy to całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Premia

  Definicja

  Premia jest to składnik wynagrodzenia bieżącego przyznawany pracownikowi jako uzupełnienie płacy zasadniczej, a uzależniony od spełnienia określonych kryteriów. Specjaliści podkreślają, że premia nie może mieć charakteru uznaniowego 1995. Zasady premiowania w firmie powinny być...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /8 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System APS

  Charakterystyka

  Advanced Planning and Scheduling to systemy funkcjonujące w oparciu o łącza internetowe rozwijają jak dotychczas przede wszystkim zakresy funkcji realizowanych w obrębie MRP II|MRP II. Systemy klasy APS zapewniają bowiem szybszą reakcję całego dostaw|łańcucha dostaw na zmieniające się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /3 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery wyjścia

  Charakterystyka

  Bariery wyjścia - koszty związane z zaprzestaniem produkcji.

  Koszty tych decyzji wynikają ze specjalizacji zaangażowanych aktywów jak i z barier psychologicznych (związanie emocjonalne).

  Im w większym stopniu dana działalność zależy od specjalistycznych aktywów, tym wyższe są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizerunek organizacji w internecie

  Charakterystyka

  Wizerunek firmy w Internecie stanowi jej obraz wśród kontrahentów kontaktujących się z firmą bezpośrednio oraz pośrednio. Za pośrednictwem Internetu przekazywane są informacje na temat produktu bądź usługi oferowanej przez firmę. Literatura przedmiotu dokonuje podziału wizerunku na:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /1 932

  praca w formacie txt

Do góry