Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Metoda normalizacji ilorazowej

  Charakterystyka

  Metoda agregatowa jest to holistyczna (kompleksowa) ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, dotycząca jego globalnej działalności, a polegająca na syntezie pojedynczych kryteriów diagnostycznych w jeden zespolony miernik, który daje możliwość rozpoznania stanu ekonomicznego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.08.2011 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie socjotechniczne

  Charakterystyka

  Strategie socjotechniczne - w zależności od tego, jak postrzegamy społeczeństwo, wykorzystywać możemy strategie wpływania na nie.

  socjotechnikę manipulacyjną - społeczeństwo pojmowane jest jako zrównoważony system na który składają się bierne, adaptacyjnie nastawione jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.08.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadanie, uprawnienie, odpowiedzialność

  Pracownik otrzymuje zakres obowiązków (zadań). Musi mieć możliwość ich zrealizowania (uprawnienia). Chcemy, aby było możliwe także jego rozliczenie z wykonywanej pracy (odpowiedzialność). Uprawnienia i odpowiedzialność wiążą się z możliwością lub koniecznością podejmowania decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.08.2011 Znaków /2 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba zawodowa

  Charakterystyka

  Chorobę zawodową z medycznego punktu widzenia można określić jako istotne zaburzenia stanu zdrowia związane przyczynowo z warunkami pracy zawodowej. Zarówno w Polsce jak i innych krajach rozpoznanie choroby zawodowej uwarunkowane jest jej wymienieniem w obowiązującym wykazie chorób...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.08.2011 Znaków /4 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad gospodarczy

  Charakterystyka

  Wywiad gospodarczy to zespół działań polegających na: poszukiwaniu (gromadzeniu), przetwarzaniu i rozpowszechnianiu w celu wykorzystania informacji przydatnej różnym podmiotom gospodarczym dokonywanych z zachowaniem norm prawa.

  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

  wiąże się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /5 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunkowość trójwymiarowa

  Definicja

  Rachunkowość trójwymiarowa (ang. triple-entry bookkeeping) - pojęcie ukute przez amerykańskiego naukowca japońskiego pochodzenia o nazwisku Yuji Ijiri. Teorię rachunkowości trójwymiarowej opublikowal po raz pierwszy w 1986 roku w pracy pod tytułem A Framework for Triple-Entry...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /5 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady planowania marketingowego

  Charakterystyka

  Planowanie marketingowe pomaga uniknąć bezcelowych i błędnych działań oraz wykorzystać zasoby w sposób możliwie efektywny i przemyślany.

  Jest istotną częścią dobrego zarządzania. Zmusza do przemyślenia tego co się wydarzyło, tego co jest teraz i tego, co się może wydarzyć...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akwizycja

  Charakterystyka

  Jedna z form sprzedaży osobistej. Jest to bezpośredni kontakt akwizytora z potencjalnymi nabywcami, którego celem jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru lub umowy na wykonanie konkretnej usługi. Jest to bezpośrednie informowanie, zjednywanie i przekonywanie nabywców, przez przedstawiciela...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /3 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia specjalizacji

  Charakterystyka

  Głównymi jej celami są:

  zdobycie najwyższego stopnia umiejętności w danej dziedzinie zapewnienie sobie przewagi konkurencyjnej Rodzaje

  Specjalizacja może mieć różne postaci a wybór odpowiedniej zależny jest od pozycji konkurencyjnej danej firmy oraz fazy cyklu życia danej dziedziny:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skuteczność

  Działanie skuteczne to takie, które w jakimś stopniu prowadzi do skutku zamierzonego jako cel. Miarą skuteczności jest tylko stopień zbliżenia się do celu. Nie bierzemy tu pod uwagę kosztu. Spośród składników użyteczny|wyniku użytecznego bierzemy pod uwagę tylko skutki przewidywane. Działanie jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /499

  praca w formacie txt

Do góry