Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Strategia GRIT

  Charakterystyka

  GRIT (Graduated and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction) tłumaczenie: Jednostronne inicjatywy stopniowej redukcji napięcia - jest to dążenie jednej ze stron do normalizacji układów. Intencje przesłanki tej strategii można przedstawic następująco (Nęcki, 2000...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura systemu planowania

  Charakterystyka

  Planowanie strategiczne w firmie powinno być zintegrowane z systemem zarządzania przedsiębiorstwa, trwale wspierając proces zarządzania na najwyższym szczeblu organizacji.

  Strukturę systemu planowania przedstawiono na poniższm rysunku. Przedstawia on hierarchię planów w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika delficka

  Charakterystyka

  Metoda delficka jest metodą inwentyczną, która została opracowana przez Helmera wraz z jego współpracownikami. W metodzie tej wykorzystuje się formę pośrednią wyrażania opinii przez ekspertów. Eksperci mają za zadanie odpowiadanie na pytania, które są zawarte w specjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezawodność

  Charakterystyka

  Niezawodność określana jest jako prawdopodobieństwo zdarzenia, które polega na tym, że wyrób użytkowany w określonych warunkach, będzie zachowywał zdolność do spełnienia stawianych mu wymagań w określonym przedziale czasu użytkowania [1]. Niezawodność, czasem jest też...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /3 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona środowiska

  Charakterystyka

  Ochrona środowiska oznacza zespół działań mających na celu:

  racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi - elementami środowiska, przeciwdziałanie lub zapobieganie zjawiskom lub stanom uciążliwym dla środowiska, lub powodujących jego zniszczenie, uszkodzenie, zanieczyszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /4 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikator internetowy

  Charakterystyka

  Komunikator internetowy jest aplikacją pozwalającą na komunikację pomiędzy użytkownikami internetu w czasie rzeczywistym. Pierwowzorem komunikatorów internetowych jest unixowy protokół rozmów między użytkownikami talk. Rozwój internetu spowodował powstanie takich komunikatorów jak:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /2 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria oceny strategii marketingowej

  Charakterystyka

  Kryteria oceny strategii marketingowej to zestaw czynników, parametrów, cech, własności w oparciu o które można dokonać oceny strategii marketingowej.

  Marketing strategiczny ściśle wiąże się z potrzebami jednostek oraz organizacji. Jak stwierdza Jean-Jacques Lambin "(...) nabywca nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /2 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces public relations

  Cele procesu

  Proces "public relations" jest bardzo istotny dla funkcjonowania tak dużej firmy jaką jest browar o zasięgu ogólnopolskim, a także eksportujący produkty do krajów europejskich, czy nawet aż do Stanów Zjednoczonych. Poza rozmiarami organizacji bardzo istotnym czynnikiem warunkującym istnienie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /10 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie Wytwarzaniem Produktu

  Charakterystyka

  Jest to ten moment realizacji projektu, w którym wykonywane są zadania zlecone z poziomu SE, czyli sterowania etapem. Etapy te pozostają zatem w bezpośredniej współpracy. Zarządzanie wytwarzaniem produktów jest procesem, który skupia się na tworzeniu, modyfikowaniu i uzyskiwaniu produktów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.08.2011 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda prognostyczna

  W diagnostyczna|analizie diagnostycznej projektujący wychodzi od aktualnego stanu organizacji. Zmieniając go tworzy nowy, ulepszony system, który lepiej odpowiada teraźniejszości i przyszłości. Jednakże można spróbować zacząć proces projektowania niezależnie od istniejącej sytuacji, aby następnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.08.2011 Znaków /12 543

  praca w formacie txt

Do góry