Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie podczas poszukiwania pracy, Poszukiwanie talentów, Nabór pracowników wykonawczych

  Poszukujący pracy powinien:

  -    studiować ogłoszenia ukazujące się w prasie, by wiedzieć, jakie agencje na zlecenie jakich firm szukają pracowników, jakie chcą obsadzić stanowiska, jakich kwalifikacji wymaga się od kandydata;

  -    wysłać komplet dokumentów do agencji i odbyć rozmowę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /8 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System ocen pracowników

  System ocen pracowników służy kompleksowej ocenie wyników pracy uczestników organizacji pod kątem realizacji jej celów. Z punktu widzenia pracownika jest to ocena jego wyników pracy, kompetencji i możliwości.

  Ocena pracowników spełnia dwie funkcje:

  1)    motywacyjną - ocenia się dotychczasowy i obecny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /10 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój pracowników

  Program rozwoju pracowników, konieczny w każdej nowoczesnej firmie posiadającej aspiracje, składa się z następujących elementów:

  -    zorientowanie nowych pracowników w działalności firmy i w pracy, którą mają wykonywać;

  -    menedżerowie (średni i niższy dozór), którym pracownik bezpośrednio...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ psychiki na jakość pracy

  Przeprowadzenie analizy profilu osobowego przy użyciu metody Thomasa jest możliwe do wykorzystania jej przy wszelakiego rodzaju ocenach zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Jest to metoda pozwalająca dobrać odpowiednią osobę do danego stanowiska albo też zmodyfikować stanowisko pracy tak, aby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /3 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie pracowników

  Kształcenie i rozwój personelu sprzyja:

  -    poszerzeniu horyzontów pracownika, rozwijaniu jego cech osobowości, takich jak innowacyjność i przedsiębiorczość;

  -    zaspokojeniu potrzeby samorealizacji pracownika (forma wynagrodzenia).

  Kształcenie i rozwój personelu, jako procesy, są coraz bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /9 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie i rodzaj karier

  Istotnym elementem jest planowanie kariery osobistej pracownika związanego z firmą.

  Przez karierę należy rozumieć:

  -    przesuwanie się w górę drabiny służbowej;

  -    przejmowanie większej odpowiedzialności, zakresu działania, np. ze szczegółowego do

  ogólnego;

  -    przejście od wykonawstwa do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /7 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja

  Motywem jest pragnienie, chęć, zamiar, zainteresowanie się czymś sprawiające, że jednostka wykazuje gotowość celowego zachowania się, które może polegać na podjęciu lub zaniechaniu działania.

  Motywacja jest zintegrowanym zespołem motywów. Motywowanie polega na wpływaniu na postawy i zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie motywowania

  W literaturze istnieje wiele koncepcji i modeli motywacyjnych określonego sposobu zachowania za pomocą odpowiednich do zachowania motywów. Wiele z tych teorii opierało się na behawiorystycznym modelu bodziec - reakcja, modyfikowanym za pomocą środków zaspokojenia potrzeb znajdujących się w środowisku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /6 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty niezbędne podczas ubiegania się o pracę

  Dokumenty niezbędne podczas ubiegania się o pracę są następujące:

  -    szczegółowy życiorys zawodowy;

  -    list motywacyjny, w którym kandydat zaznacza, o jakie stanowisko się ubiega i dlaczego;

  -    kwestionariusz stosowany w firmie wypełniany przez zainteresowanego, w którym powinny być zawarte...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /3 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody stosowane podczas przyjęcia do pracy

  Na podstawie obserwacji stwierdzono, iż podczas przyjmowania pracowników do pracy stosowane są najczęściej poniższe metody.

  -    Dobór przypadkowy oparty o przypadkowe kryteria. Decydent definiuje kryteria świadczące o przydatności kandydata na dane stanowisko, które jest obejmowane przez z góry...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /3 547

  praca w formacie txt

Do góry