Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Więź

  Charakterystyka

  Więź - relacja, wzajemne oddziaływanie międzyosobowe i międzygrupowe w obrębie zbiorowości. Relacje te podtrzymywane są przez siły i oddziaływania.

  Celem zawierania więzi są:

  podtrzymywanie przyjacielskich związków z ludźmi podnoszenie własnej samooceny otrzymanie wsparcia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja systemów jakości

  Uwaga! Rozwinięcie i uzupełnienie tego artykułu znajdziesz w: normalizacji systemów jakości, normalizacja oraz systemów jakości.

  Do XIX wieku

  Pojęcie jakości ewoluowało przez wieki. W XVIII wieku przed naszą erą Hammurabi, twórca pierwszego zapisanego kodeksu praw, zawarł w nim wskazówki dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /11 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Penetracja danych

  Charakterystyka

  Jedną z funkcji występujących w systemach hurtowni danych jest tzw. penetracja danych (data drilling).

  Jest to technika obsługi wymiarów obejmująca przechodzenie przez poziomy hierarchiczne agregacji danych, w więc operacje uszczegóławiające (zwane też analizą wgłębną, drążeniem w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodologia

  Charakterystyka

  etymologicznie to "nauka o metodach". Obecnie jednak nie obejmuje tylko samych metod (sposobów realizacji zamierzonego działania w sytuacji, gdy osoba działająca ma świadomość jego przydatności), ale także wyniki ich zastosowania. Może dotyczyć samej nauki, lub ogólniej, wszelkiej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /2 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Counselling

  Counselling jest stosowany w przypadku problemów pracowników, które mają charakter osobisty, psychologiczny, itp. Stosuje się go np. w przypadku niesubordynacji, spóźnień, postaw roszczeniowych, wykorzystywania pracowników, niskiego poziomu zaangażowania.

  Counselling przebiega według 7 kroków:

  ocena...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje informacji

  Charakterystyka

  Charakteryzując funkcje, które spełnia informacja w przedsiębiorstwie, należy zidentyfikować najważniejsze rodzaje informacji ekonomicznej.

  Ze względu na różne kryteria klasyfikacji informacji występujących w literaturze, poniżej przedstawiono podstawowe rodzaje informacji wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura projektowa

  Idea struktury projektowej

  Projekt to proces, który trwa od chwili pojawienia się pomysłu do momentu jego zrealizowania. Stworzenie projektu, a później zrealizowanie go jest ze sobą dokładnie powiązane. Ze względu technicznych, czasowych i kosztowych często podczas realizacji projektu mogą pojawiać się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /3 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza dyskryminacji

  Charakterystyka

  Analiza dyskryminacji jest metodą oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej, wykorzystywaną zarówno we własnej firmie, jak i w celach porównawczych pomiędzy przedsiębiorstwami. Ma ona duże znaczenie przy wyborze partnerów do współpracy - dostawców i usługodawców, jest także stosowana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces nadzoru w projekcie

  Cele procesu

  Cele procesu:

  Bez kontroli organizacja nie byłaby w stanie ocenić osiąganych wyników z punktu widzenia realizacji wytyczonych celów. Głównymi celami kontroli są:

  nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej nadzór nad przestrzeganiem dotrzymywania terminów rozpoczęcia i zakończenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /14 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia personalna

  Charakterystyka

  Strategia personalna precyzuje kierunki, cele i zasady gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Dobrze opracowana strategia personalna powinna zawierać plan dopasowania istniejącego potencjału pracowników firmy do realizacji celów, jakie firma ma realizować w przyszłości. Takie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /2 936

  praca w formacie txt

Do góry