Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Modele usytuowania sztabu personalnego

  Definicja

  Sztab personalny - to pracownicy działów, komórek organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem kadrami, a ich głównym zadaniem jest odciążenie i specjalistyczne wspomaganie kierownictwa liniowego. Działy personalne wyodrębnia się w średnich i dużych przedsiębiorstwach, natomiast komórki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /2 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HTML

  Charakterystyka

  Język "HTML" - (ang."H"yper"T"ext "M"arkup "L"anguage), czyli język hipertekstu , służy do definiowania struktury i układu dokumentu internetowego za pomocą znaczników i atrybutów- stąd jego nazwa (Simon, Shaffer,2002, s. 137)

  Polecenia języka programowania HTML występują w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /2 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia ekspansywnego kształtowania cen

  Charakterystyka

  Można powiedzieć, że strategia ta jest wyolbrzymioną formą strategii penetracji. W strategii tej ceny ustalane są na bardzo niskim poziomie po to, aby ustanowić masowy rynek, czasem kosztem innych konkurentów.

  Strategia stosowana jest w odniesieniu do produktów o dużej elastyczności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura zadaniowa

  Charakterystyka

  Struktura zadaniowa (ang. work breakdown structure) jest dokumentem, w którym dokonuje się podziału pracy na mniejsze części. Zazwyczaj składa się z trzech poziomów:

  podział projektu na fazy, podział faz na etapy, podział etapów na zadania.

  Liczba poziomów zależy od skomplikowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /2 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wejście na rynek zagraniczny

  Charakterystyka

  Gdy firma podejmuje decyzje o wkroczeniu na określony rynek lub rynki zagraniczne, musi wybrać sposób wejścia. Najczęstszy z nich to: eksport, joint venture - bezpośrednie inwestowanie, lub: eksport - licencje - joint venture, filie zajmujące się produkcją i usługami - montaż - produkcja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /8 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna

  Charakterystyka

  Zgodnie z art. 2. 1. Ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom

  przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jishunken

  Charakterysyka

  Jest to zespołowa|grupowe rozwiązywanie problemów na linii produkcyjnej. Działalność grup Jishuken ma na celu poprawę efektywności operacji poprzez identyfikację obszarów w firmie, które potrzebują udoskonalania, a także rozprzestrzenianie informacji wśród wszystkich członków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroniczny kod produktu

  Charakterystyka

  EPC (Electronic Product Code, Elektroniczny Kod Produktu) - jest swego rodzaju numerem seryjnym, unikatowym na skalę globalną, który można określić mianem następcy standardowego kodu kreskowego.

  EPC znajduje swoje zastosowanie w połączeniu z systemem RFID.

  Dzięki oznakowaniu produktu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura tensorowa

  Charakterystyka

  Struktura tensorowa jest to struktura wielowymiarowa. Łączy kryteria funkcjonalne, obiektowe i regionalne. Czasem zamiast kryterium regionalnego wprowadza się do wymiaru obiektowego komórki sztabowe, które pomagają kierownikom w wykonywaniu ich funkcji. Ważnym problemem w przypadku tej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling strategiczny

  Charakterystyka

  W ramach controllingu strategicznego podejmuje się decyzje na temat najważniejszych zagadnień związanych z tym co przedsiębiorstwo powinno zrobić aby osiągnąć swe cele. To monitorowanie, analiza i ocena procesów w celu skierowania ich przebiegu we właściwym kierunku .

  Koncepcja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /3 504

  praca w formacie txt

Do góry