Zarządzanie /3 047 prac/

  • Ocena brak

    Metoda punktacji

    Charakterystyka

    Metoda ta pomaga zakwalifikować oceniany obiekt w umownej skali liczbowej oraz przy zastosowaniu odpowiedniego systemu oceniania. W metodzie tej brane są pod uwagę wartości odpowiednich parametrów podlegających ocenie, a uzyskane wyniki wyznaczone są w odpowiednich skalach: liczb całkowitych...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /2 748

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Sektorowa analiza strategiczna

    Charakterystyka

    Analiza sektorowa zajmuje się badaniem otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa oraz oceną atrakcyjności sektora, w którym firma działa lub do którego zamierza wejść.

    Zakres analizy sektorowej

    Analiza sektorowa ma udzielić odpowiedzi na następujące kwestie:

    jaka jest atrakcyjność...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /1 722

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Strategia fazy wprowadzania

    Charakterystyka

    Faza wprowadzania na rynek charakteryzuje się wysokimi nakładami na badania i rozwój oraz na promocję nowego produktu. W tej fazie ryzyko niepowodzenia jest bardzo duże, w związku z tym możliwe działania są uzależnione od bieżącej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

    Proponowane...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /946

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Genichi Taguchi

    G_Taguchi.gif

    Życiorys

    Genichi Taguchi, (ur. 1 stycznia 1924 w Takamachi w Japonii), japoński inżynier i statystyk, który wprowadził metody statystyczne do przemysłu w celu poprawy jakości produktów.

    Takamachi, jego rodzinne miasto było to miasto słynne z zakładów włókienniczych. Z tego powodu...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /1 851

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wskaźnik B/C

    Charakterystyka

    B/C (Benefits to Costs ratio) - wskaźnik mający służyć efektywnej ewaluacji projektów

    inwestycyjnych.

    Innymi słowy są to zdyskontowane przychody z projektu do zdyskontowanych wydatków.

    Obliczanie

    Wskaźnik należy obliczyć:

    - na podstawie przepływów pieniężnych wyliczonych dla NPV

    -...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /2 608

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zarządzanie przez jakość

    Definicja

    Zarządzanie przez jakość (ang. Total Quality Management, inaczej: kompleksowe zarządzanie przez jakość, kompleksowe zarządzanie jakością, totalne zarządzanie jakością) - podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /7 242

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Model łańcucha wartości

    Charakterystyka

    Model łańcucha wartości opracowany przez M.E. Portera przedstawia w uproszczony sposób przedsiębiorstwo jako sekwencję działań (funkcji), układających się w sekwencje od fazy pozyskiwania surowców, materiałów i technologii poprzez przetwarzania ich w wyroby finalne i dostarczenie...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /4 455

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Cykl życia informatyki

    Charakterystyka

    W praktyce gospodarczej występują istotne różnice w zakresie wykorzystywania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach.

    Zakres stosowania narzędzi informatycznych zależy od poziomu zarządzania i rozwoju organizacji. Można wyróżnić następujące etapy cyklu życia zastosowań...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /1 208

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zadowolenie klienta

    Charakterystyka

    Zadowolenie klienta - to stan psychiczny, w którym znajdujemy się po użyciu danego produktu. Pojęcie to odnosi się nie tylko do użytkowników finalnych, ale także do osób zaangażowanych w sprzedaż dobra. Konsument może być zadowolony lub niezadowolony z wyboru produktu lub marki...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /3 104

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Metody komunikacji wewnętrznej w organizacji

    Definicja

    Komunikacja (z łac. communicare = dzielić się) dwustronny proces polegający na dzieleniu się informacją, który wymaga zarówno słuchania, jak i mówienia, bądź też użycia wizualnych symboli powodujących znaczenie u słuchacza. Klasyfikacja informacji, którymi się dzielimy obejmuje 3...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /4 172

    praca w formacie txt

Do góry