Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje polityk cenowych

  Charakterystyka

  Polityka cenowa - nakreśla ogólne podstawy do ustalania cen. Polityka cen powinna pozostawać w zgodzie z pozostałymi instrumentami marketingu-mix oraz decyzjami co do rynku docelowego.

  Ustalenie polityki cen wiąże się z celami jakie wyznacza sobie przedsiębiorstwo i które chce przy pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /4 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces sprzedaży

  Cele procesu

  Charakterystyka procesu

  Proces "Planowania i kontroli sprzedaży" jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się planowaniem i kontrolą sprzedaży. W tym procesie biorą udział 3 stanowiska tj, Młodszy Kontroler Sprzedaży, Kontroler Sprzedaży i Kierownik Sprzedaży.

  Proces ma za cel zbierać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /11 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szok kulturowy

  Charakterystyka

  Szok kulturowy jest to zjawisko zachodzące na styku kultur polegające na zderzeniu wpojonych przejawów kultury z nowym otoczeniem. Przejście tej fazy procesu adaptacji umożliwia wypracowanie wielokulturowej tożsamości i umiejętności funkcjonowania w kilku kulturach (wg Adlera). Zjawisko...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezgodność

  Charakterystyka

  Niezgodność (3.6.2) - niespełnienie wymagania (3.1.2, ISO 9000:2005).

  Wystąpienie niezgodności nie sprzyja jakości. Może być związane z niespełnieniem określonych wymagań związanych z normami, dokumentacją jakości, przepisów prawnych, wymagań stron kontraktu czy wymagań klienta...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /2 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypadek przy pracy

  Definicja

  Wszystkie kwestie związane z wypadkiem przy pracy w prawie polskim zostały uregulowane ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673, Nr 241, poz. 2074; z 2003 r. Nr 83, poz. 760)

  W myśl...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /2 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing angażujący

  Charakterystyka

  Marketing Angażujący (Engagemet Marketing) - jest to strategia marketingowa, która polega na ośmielaniu konsumentów oraz na zachęcaniu ich do brania czynnego i realnego udziału w rozwoju marki. W opozycji do postrzegania klientów jako pasywnych odbiorców wszelkich biznesowych informacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja przewozów

  Charakterystyka

  Optymalizacja przewozów służy do takiego rozplanowania przewozów aby koszty transportu były jak najniższe. Dotyczy to głównie przedsiębiorstw, których działalność wymaga dokonywania transportu dużej ilości produktów np: zboża, węgla, piasku czy cementu. Optymalizacja przewozów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /4 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjator

  Charakterystyka

  Jako tezę wyjściową przyjąć można stwierdzenie A. Fowlera s. 170 i dalsze, który uważa, ze "... w negocjacjach, tak jak w każdej innej dziedzinie ludzkiej aktywności, są ludzie z wrodzonym talentem i tacy, którzy radzą sobie z tym gorzej. Nie znaczy to jednak, że sprawności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.08.2011 Znaków /2 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekt inwestycyjny

  Charakterystyka

  Projekt inwestycyjny - stanowi odzwierciedlenie przedsięwzięcia inwestycyjnego. Można go zdefiniować jak zbiór zadań inwestycyjnych, które są od siebie wzajemnie zależne i wspólnie dążą do osiągnięciu celu przedsięwzięcia inwestycyjnego.

  Projekt inwestycyjny powinien zawierać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /3 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Definicja

  Szerzej na ten temat piszemy w kategorii zasobami ludzkimi|zarządzanie zasobami ludzkimi.

  Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) można zdefiniować jako działania organizacji związane z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem siły roboczej działającej efektywnie. Termin ten jest pewnym skrótem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /2 702

  praca w formacie txt

Do góry