Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Program działalności globalnej przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Program działalności globalnej przedsiębiorstwa (DGP) - odnosi się do organizacji, funkcjonowania i rozwoju całej firmy; uwzględnia najważniejsze problemy jej działalności i skupia się na czynnikach działalności podstawowej. Całość prac nad przygotowaniem strategii spoczywa na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /2 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenia społeczne

  Definicja

  Ubezpieczenie społeczne wywodzi się z ubezpieczeń gospodarczych i posiada z nim cechy wspólne takie jak: składka, wspólny fundusz, oznaczone ryzyko, szkoda, pokrycie szkody (świadczenie). Ciężar szkody podlega rozłożeniu na wszystkich uczestniczących w tworzeniu funduszu na rzecz pokrycia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.08.2011 Znaków /4 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reengineering

  Charakterystyka

  Business Process Reengineering to metoda polegająca na gruntownym przekształceniu procesów przedsiębiorstwa, która ma na celu poprawę jego funkcjonowania. Często realizuje się tą metodę poprzez wprowadzenie do przedsiębiorstwa nowych technologii informacyjnych, które zastępując...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.08.2011 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez delegowanie

  Delegowanie

  Delegowanie jest pojęciem związanym ze specyfiką pracy kierowniczej, oznacza powierzenie podwładnemu realizacji konkretnych celów, pozostawiając mu pewną swobodę i samodzielność podejmowania decyzji, wyboru środków i metod. Zarządzanie poprzez delegowanie polega nie tylko na przekazaniu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.08.2011 Znaków /4 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura uczestnictwa

  Charakterystyka

  Kultura, która zachęca konsumentów oraz fanów do aktywnego udziału w procesie tworzenia oraz dystrybucji nowo powstałych treści.

  W latach 90' XX w. często podkreślało się wpływ interaktywnych technologii medialnych, które głównie tworzyły kulturę. Dziś skłania się bardziej do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.08.2011 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty pracy

  Definicja

  Koszty pracy stanowią, po kosztach materiałów i energii, najważniejszą pozycję spośród kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkcyjnych (w przedsiębiorstwach usługowych mają zwykle najwyższy udział) wpływając znacząco na konkurencyjność firmy.

  Koszty pracy to wydatki, które ponosi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /4 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Internet

  Charakterystyka

  Słowo Internet jest zbitką wyrazów interconnection (połączenie) i network (sieć komputerowa). Neologizm ten jest określeniem dla setek połączonych ze sobą sieci komputerowych, zwykle bardzo różnych technologicznie.

  Jest to ogólnoświatowa sieć komputerowa, łącząca lokalne sieci...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchomy czas pracy

  Charakterystyka

  Przepisy kodeksu pracy nie przewidują systemu tzw. ruchomego czasu pracy. Jest on jednak stosowany w praktyce jako korzystna, zwłaszcza dla pracowników, forma organizacji czasu pracy. Należy przyjąć, że jeżeli zasady stosowania tzw. ruchomego czasu pracy nie naruszają norm ochronnych dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /8 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy robocze

  Definicja

  Grupa robocza to grupa mająca powiązanie z daną organizacją (przedsiębiorstwem). Może ona istnieć w obrębie formalnych struktur organizacji, jak również poza nimi. Cele takiej grupy mogą być różne, nie zawsze pokrywające się z celami organizacji. Jest elementem pracowników w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /2 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisa ubezpieczeniowa

  Charakterystyka

  Polisa ubezpieczeniowa - jeden z podstawowych dokumentów ubezpieczeniowych. Jest to dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Tradycyjnie wystawiany jest przez ubezpieczyciela ubezpieczającemu. Istnieje pewien minimalny zbiór danych, które powinny znaleźć się na polisie. Są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /2 605

  praca w formacie txt

Do góry