Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Cele jakości

  Charakterystyka

  Cele mają kluczowe znaczenie dla skuteczności działania organizacji. Brak jasno i prawidłowo sformułowanych celów sprawia, że firma zachowuje się na rynku niczym dryfujący okręt, który nie może trafić do żadnego portu. W działalności organizacji cele spełniają cztery podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.09.2011 Znaków /6 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces innowacyjny

  Charakterystyka

  Proces innowacyjny - "jest to zjawisko powstawania, dojrzewania i upowszechniania tych idei technicznych, praktycznemu zastosowaniu, których towarzyszą określone skutki ekonomiczno-społeczne. Na tak rozumiany proces innowacyjny składają się wszystkie fazy zmian technologicznych, a więc...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.09.2011 Znaków /3 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada dyrektorów

  Charakterystyka

  Rada dyrektorów - organ wewnętrzny przedsiębiorstwa (obok zarządu i walnego zgromadzenia akcjonariuszy) sprawujący kontrolę i nadzór w korporacjach w anglosaskim modelu nadzoru korporacyjnego (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia) oraz w Japonii.

  Skład rady dyrektorów

  W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie eksperymentów

  Definicja

  Projektowanie eksperymentów (DOE) - zespół metod wykorzystywanych do stosowania eksperymentów w projektowaniu wyrobu i procesu; polega na stworzeniu matematycznego modelu opisującego jak zachowuje się badany system pod wpływem zmiany parametrów wyrobu lub procesu. DOE zostało stworzone w latach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /4 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza sprawnego negocjatora

  Charakterystyka

  Na wstępie należy podkreślić, iż zakres wiedzy, jaki powinien posiadać negocjator, obejmuje dwa jej podstawowe rodzaje:

  ogólną, czyli ogół poglądów, koncepcji, informacyjne|zasobów informacji, itp., pozyskanych dzięki jego dotychczasowym doświadczeniom; specyficzną, tzn...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /6 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady pracy audytora

  Po zakończeniu szkolenia audytor zapomina około połowy informacji. Celem tego artykułu jest zebranie tego, o czym powinien pamiętać przy każdym audycie. Lista nie jest zamknięta. W dyskusji do tego artykułu możesz zaproponować kolejne zasady.

  audytor pomocniczy też musi być przygotowany, audytor...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /2 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczność praktyków

  Charakterystyka

  Jest to pewna forma rozszerzonej pracy grupowej czy też współpracy w przedsiębiorstwie.

  Ideą społeczności praktyków jest zacieśnienie kontaktów pomiędzy ludźmi realizującymi takie same bądź podobne zadania w organizacyji, tak aby mogli oni się wymieniać swoją wiedzą i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lean management

  Charakterystyka

  Lean Management - koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która zakłada dostosowanie go do warunków gospodarowania panujących na rynku na drodze przekształceń organizacyjnych i funkcjonalnych; jest powolnym i ciągłym procesem racjonalizacji całej organizacji oraz jej stosunków z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /2 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Styl negocjacji

  Charakterystyka

  Nawiązując do podstawowego wymiaru każdej interakcji, można wyróżnić następujące typy negocjacji (Nęcki, 2005, s.27):

  Negocjacje prowadzone przez strony o symetrycznym statusie np. dyplomaci podobnego szczebla. Negocjacje o asymetrycznym statusie, w których jedna strona ma znacznie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /6 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrażliwość na ryzyko

  Charakterystyka

  Wrażliwość na ryzyko jest wyrażana subiektywną decyzją każdego człowieka przy podejmowaniu określonego działania. Istotą zagadnienia jest stosunek danej osoby do zagadnienia ryzyka. W grę wchodzą aspekty psychologiczne, które odzwierciedlają różne podejście do zjawiska:

  awersja do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /803

  praca w formacie txt

Do góry