Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Pojemność rynku

  Charakterystyka

  Pojemność rynku to wielkość masy towarowej, która przy danych cenach i dochodach może być sprzedana w określonym czasie i przestrzeni (S. Mynarski 2001, s.27). Inaczej: wielkość dóbr i usług, które mogą być wchłonięte przez rynek. Pojęciem zbliżonym do pojemności rynku jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /3 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie finansowe

  Charakterystyka

  Planowanie to niezbędny warunek powodzenia wszelkiej działalności gospodarczej. W każdym systemie gospodarczym istnieje niepewność, dlatego też konieczne jest szczegółowe analizowanie wpływu potencjalnych decyzji na wyniki finansowe prowadzonej działalności. Charakter procesu planowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /9 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązywanie sporów zbiorowych

  Metody

  Spór oznacza nieporozumienie na tle sprzecznych interesów, to również konflikt czy kłótnia. Spór zbiorowy występuje od momentu wystąpienia przez pracownika do pracodawcy z żądaniami w sprawach warunków pracy oraz praw i wolności związkowych- jeżeli pracodawca nie spełnił tych wymagań w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /5 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces kontroli jakości

  Cele procesu

  Cele ogólne:

  poprawa jakości wyrobów, zapewnienie ciągłości procesów kontroli jakości, wcześniejsze wykrywanie usterek,

  Cele efektywnościowe:

  zmniejszenie strat na brakach o 1,5% w ciągu pół roku, zmniejszenie liczby reklamacji do 3% w ciągu roku, zmniejszenie czasu procesów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /11 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niekompletność kontraktów

  Zawierając określone kontrakty w działalności przedsiębiorstwa należy zwrócić uwagę na utrudnienia związane z zapewnieniem ich kompletności. Wśród zasadniczych przyczyn takich utrudnień wyróżnić można przede wszystkim:

  nieprzewidywalność niektórych przyszłych warunków działania (będąca...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /4 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez komunikowanie

  Charakterystyka

  Zarządzanie czy też kierowanie to osiąganie celów rekami innych ludzi. Ważnym aspektem zarządzania jest pobudzanie ludzi do działania, które może być realizowane różnymi metodami. Jedną z nich jest zarządzanie przez komunikowanie.

  Zarządzanie przez komunikowanie (ZPK) polega na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /2 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znakowanie CE

  Charakterystyka

  Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie potwierdza, że wyrób ten spełnia wymagania określone w tzw. dyrektywach Nowego Podejścia, a które dotyczą zwłaszcza bezpieczeństwa, zdrowia użytkowników oraz ochrony środowiska. Producenci, importerzy oraz dystrybutorzy wyrobów chcąc sprzedawać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /3 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola grafiki w prezentacji internetowej

  Charakterystyka

  Grafika ma niezwykle istotne znaczenie w prezentacji internetowej. Jest szereg różnych zasad, którym powinna podlegać

  taka prezentacja. Przede wszystkim forma wszystkich elementów graficznych zawartych w prezentacji powinna być przejrzysta

  i czytelna, nie "przytłaczająca" treści...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda annuitetowa

  Annuities - równe płatności okresowe.

  Annuity zwane rentą to szczególny przypadek strumienia płatności. Charakteryzuje się on równymi płatnościami, występującymi w równych odstępach czasu i przy stałej stopie procentowej.

  Płatności cykliczne, czyli annuity mogą być realizowane w 2 wariantach:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka SCRUM

  Charakterystyka

  Metodyka scrum to zespół prostych holistycznych metod stosowanych w zarządzaniu wysoce złożonymi i innowacyjnymi projektami (głównie informatycznymi). Autorami koncepcji jest dwójka wybitnych japońskich specjalistów w zakresie wiedzą|zarządzania wiedzą - Hirotaka Takeuchi i Ikujiro...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /3 949

  praca w formacie txt

Do góry