Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Ekonomiczny aspekt informacji

  Charakterystyka

  Konieczność racjonalizacji kosztów w przedsiębiorstwie wymusi bliższe zapoznanie się z zyskami generowanymi przez posiadane informacyjne przedsiębiorstwa. Należy spodziewać się również ostrożniejszego traktowania przez przedsiębiorstwa nowinek technicznych i zapowiedzi nadejścia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt krańcowy

  Charakterystyka

  koszt krańcowy - inaczej koszt marginalny (ang. marginal cost, MC) jest to wzrost kosztów całkowitych wywołany wzrostem produkcji o jednostkę (Begg, 2003, s. 179). Inaczej mówiąc, jest to koszt wyprodukowania kolejnej (dodatkowej) jednostki dobra, wykonaniem danej czynności lub świadczeniem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /3 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koło Deminga

  Definicja

  KOŁO DEMINGA jest koncepcją z zakresu zarządzania jakością, zwaną inaczej cyklem poprawy, cyklem Deminga, cyklem PDCA (z ang. plan, do, check, act), utworzona przez W. Edwardsa Deminga, amerykańskiego specjalistę statystyka pracującego w Japonii).

  Koło Deminga zawiera chronologicznie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /2 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mary Parker Follett

  Mary Parker Follett to jedna z przedstawicielek nurtu humanistycznego. Opowiadała się za nowym podejściem do zarządzania, określanym jako podejście kompleksowe, integracyjne i sytuacyjne. Zaprezentowała nowe znaczenie pojęć takich jak władza oraz autorytet:

  Władzę określiła jako "zdolność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /3 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka na odległość

  Charakterystyka

  Zestaw technik komunikacyjnych i metod dydaktycznych pozwalających na prowadzenie efektywnego procesu nauczania z pominięciem bezpośredniego kontaktu z nauczycielem - trenerem. Ten sposób nauki rodzi wiele trudności wynikających przede wszystkim z konieczności odpowiedniego motywowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza sprzedaży

  Charakterystyka

  Analiza sprzedaży zawiera wiele przydatnych informacji dotyczących sprzedaży produktów wytwarzanych przez daną firmę w różnych przekrojach, np. raport o nowych klientach, którzy zostali pozyskani przez konkretnych przedstawicieli handlowych lub wielkość popytu na określone dobra...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka MSF

  Wprowadzenie

  Microsoft Solution Framework (MSF) został opracowany przez Microsoft Consulting Services. MSF stanowi renomowany standard i jest stosowany na całym świecie przy realizacji wszelkich dużych projektów prowadzonych z udziałem firmy Microsoft i innych partnerów. Metodologia MSF jest zgodna ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /4 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy produkcyjne

  Charakterystyka

  Proces produkcyjny to całokształt zjawisk i celowo podejmowanych działań, które sprawiają, że w przedmiocie pracy poddanym ich oddziaływaniu stopniowo zachodzą pożądane zmiany. Kumulując się, powodują one sukcesywne nabieranie przez przedmiot cech przybliżających go i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /4 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Service Level Agreement

  Service Level Agreement (SLA)

  Jako odpowiednik SLA w języku polskim można potraktować gwarancję jakości świadczonych usług oraz planów awaryjnych zawierające postanowienia dotyczące zobowiązań partnerów i zasad działania w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych. Porównując tradycyjne i nowoczesne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywa uczenia się i rozwoju

  Charakterystyka

  Perspektywa rozwoju obejmuje cele i mierniki, które determinują rozwój organizacji. Wszystkie cele w perspektywie rozwoju tworzą bazę umożliwiającą realizację zamierzeń ujętych w trzech pozostałych perspektywach. Determinują, zatem osiągnięcie sukcesu w pozostałych perspektywach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /1 723

  praca w formacie txt

Do góry