Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  ISO 14001

  Charakterystyka

  Wieloletnia masowa produkcja bez zwracania uwagi na niszczenie środowiska naturalnego sprawiła, iż pod koniec dwudziestego wieku stajemy przed bardzo trudnymi problemami ochrony tego, co jeszcze pozostało. Organizacje ekologiczne wymogły na rządach wprowadzanie opłat i kar za korzystanie ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aukcja holenderska

  Charakterystyka

  Aukcja holenderska (zwana również mechaniczną lub zegarową) to rodzaj aukcji gdzie podawane są dwie ceny: minimalna oraz wywoławcza (przeważnie dużo wyższa od poprzedniej). Ceny te są podawane przez sprzedającego przed rozpoczęciem aukcji. Uczestnicy znają tylko cenę wywoławczą, od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /4 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audyt jakości

  Ogólna charakterystyka metody

  W systemie zarządzania jakością, a także w innych systemach zarządzania opartych na normach ISO (zarządzania środowiskowego|zarządzanie środowiskowe, zarządzania bezpieczeństwem pracy|bezpieczeństwem pracy, zarządzania bezpieczeństwem informacji|bezpieczeństwem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /16 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie w średniowieczu

  Charakterystyka Działalność cechów średniowiecznych

  Wysoce rozwinięte manufaktury z XIX mają swoje historyczne początki w późnym średniowieczu. Pierwsze statuty polskich grup rzemieślniczych tej samej branży pochodzą już z drugiej połowy XIII wieku. Natomiast ich znaczny rozrost obserwujemy od XIV...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /3 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lista pytań audytowych

  Charakterystyka

  Lista pytań audytowych - jest to zbiór pytań na które audytor zbiera odpowiedzi w trakcie przygotowania i prowadzenia audytu. Zamiennie do listy pytań audytowych stosuje się nazwy: lista pytań pomocniczych oraz check-lista. Taka lista stanowi dużą pomoc dla osoby przeprowadzającej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza interesariuszy (Zarządzanie projektami)

  Charakterystyka

  Analiza interesariuszy jest jedną z faz etapu analizy realizowanego w PCM|metodyce PCM. Etap ten analizuje istniejącą sytuację, aby opracować i wizja|wizję sytuacji pożądanej w przyszłości i wybrać odpowiednie strategie, które pomogą nam to osiągnąć. Podstawą jest założenie, że...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacyjne zarządzanie projektami

  Charakterystyka

  Adaptacyjne zarządzanie projektami (ang. Agile Project Management, APD) to zbiór różnych metodyk, określanych jako zwinne bądź lekkie, i narzędzi stosowanych w zarządzaniu złożonymi i innowacyjnymi projektami - głównie informatycznymi (m.in. w zakresie inżynierii...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie wewnątrzwydziałowe

  Charakterystyka

  Zagadnienie planowania wewnątrzwydziałowe dotyczy wewnątrzwydziałowego przepływu produkcji. Związane jest z istnieniem planów kwartalnych i miesięcznych danego wydziału, które stanowią podstawę do planowania wewnątrzwydziałowego. Ten rodzaj planowania występuje w przedsiębiorstwach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek dla bezrobotnych

  Charakterystyka

  Zasiłki dla bezrobotnych to forma pomocy socjalnej dla osób bezrobotnych. Działania państwa dotyczące bezrobocia podzielić bowiem można na cześć aktywną i pasywną. To właśnie w skład tej drugiej części wchodzą zasiłki dla bezrobotnych, które stanowią najważniejszą formę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek macierzyński

  Charakterystyka

  Zasiłek macierzyński jest to jeden z wielu zasiłków. Wypłacany jest przez pracodawcę, który zobowiązany jest do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zasiłek wypłacany jest w trakcie urlopu macierzyńskiego w okresie wypłat w miejscu zatrudnienia przez okres:

  16 tygodni przy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /4 061

  praca w formacie txt

Do góry