Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Koszty produkcji

  Kosztami są ceny, jakie firma musi zapłacić, jeżeli chce uzyskać budynki, maszyny, materiały, siłę roboczą, usługi do prowadzenia własnej działalności związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i finansowaniem wielkości produkcji.

  Klasyfikacje kosztów

  Koszty mogą stanowić narzędzie rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /2 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja wielkości zamówienia

  Charakterystyka

  Zapasy powstające w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych spowodowane są zakupem materiałów i towarów w określonych partiach oraz produkcją wyrobów w określonych seriach. Przedsiębiorstwa w takiej organizacji procesów gospodarczych ponoszą koszty magazynowania oraz uruchamiania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co warto wiedzieć o pracodawcy

  Jedną z pierwszych czynności poszukującego pracy jest zebranie informacji o interesującej go firmie, czyli przeprowadzenie małego wywiadu gospodarczego. Zaniedbanie tej czynności może mieć bardzo negatywne skutki. Informacje te okazują się bowiem użyteczne nie tylko jako podstawowe kryterium wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /7 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik produkcji

  Charakterystyka

  Czynniki produkcji (zwane również nakładami) to wszelkiego rodzaju dobra lub usługi wykorzystywane w procesie produkcji.

  Czynnikiem produkcji może być zarówno praca wykonywana przez pracownika (robocizna), plac wynajęty pod parking, płaca dla menadżera czy też energia elektryczna lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.09.2011 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycjonowanie stron

  Charakterystyka

  Pozycjonowanie stron (ang. Search engine optimization - SEO, Web Positioning), jak sama nazwa wskazuje, polega na uzyskaniu jak najwyższej pozycji danej strony w internetowa|wyszukiwarce dla wybranych słów kluczowych.

  Olbrzymia ilość witryn, internetowy|portali czy serwisów sprawia, że...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.09.2011 Znaków /3 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proste narzędzia analizy dokumentów kandydatów

  Charakterystyka

  Proste narzędzia analizy dokumentów kandydatów jest to jeden ze sposobów badania przydatności kandydatów do pracy w czasie wstępnej selekcji tzw. odsiewu (screening) na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydatów tj. podanie, życiorys ze zdjęciem, świadectwa szkolne, świadectwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /7 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza diagnostyczna

  Projektowanie jest ważnym aspektem zarządzania działalnością organizacji. A.P. Muhlemann, J. Oakland i K. Lockyer definiują je jako "przekładanie wymagań na język zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych, w odpowiedniej postaci do wykorzystania podczas wytwarzania lub użytkowania" (A.P. Muhlemann, J...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /19 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie

  Charakterystyka

  Zatrudnienie - w szerokim ujęciu znaczenia tego słowa rozumiane jest jako pracę, zajęcie, czynność, a wąskim znaczeniu - pracę osób, których stosunek do pracodawcy jest jest oparty na najmu|umowie najmu, mianowania lub współużytkowaniu środków produkcji.

  Zatrudnienie wyraża więc...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja zarządzania strategicznego

  Charakterystyka

  Zarządzanie strategiczne jest rozumiane jako proces informacyjno-decyzyjny, który jest wspomagany zarządzania|funkcjami planowania, organizacji, motywacji i kontroli. Jego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa, o jego przetrwaniu i rozwoju, ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /2 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania R. Van. Frederikslusta

  Charakterystyka

  R. van Frederikslust jest autorem modelu analizy dyskryminacyjnej, powstałego w roku 1978 i służącego do predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Swoją analizę przeprowadził na próbie 40 przedsiębiorstw holenderskich, spośród których 20 stanowiły jednostki wypłacalne i 20 -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /3 484

  praca w formacie txt

Do góry