Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Decentralizacja

  Charakterystyka

  Decentralizacja to proces przekazywania uprawnień decyzyjnych w dół hierarchii organizacyjnej, tj. delegowania ich menadżerom średniego i wyższego szczebla.

  Organizacja zdecentralizowana to taka, w której uprawnienia formalne i decyzyjne są delegowane tak daleko w dół drabiny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /3 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalanie cen zestawów produktów

  Charakterystyka

  Firmy wydłużają i poszerzają linie asortymentowe, aby zaspokoić różne potrzeby i preferencje nabywców oraz wykorzystać różnice w stopniu ich wrażliwości cenowej. Przed polityką cen stoi zatem zadanie ustalenia zestawu cen uwzględniających:

  różnice w kosztach produkcji i sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /3 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca dynamiczna

  Charakterystyka

  Praca dynamiczna - wysiłek przebiega w warunkach ruchu, w związku z przemieszczaniem ciała ludzkiego lub jego części w przestrzeni i zachodzi przy udziale izotonicznych skurczów mięśni, podczas których następuje skrócenie włókien-okresy skurczu i rozkurczu mięśni.

  Praca dynamiczna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /4 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agencja ratingowa

  Definicja

  Agencje ratingowe (ang. credit rating agency)- instytucje prywatne, dokonujące oceny wiarygodności różnych podmiotów gospodarczych pożyczających pieniądze: spółek, funduszy, banków, organizacji i rządów państw, poprzez analizę prawdopodobieństwa spłacenia przez nie w terminie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody jugosłowiańskie

  METODY JUGOSŁOWIAŃSKIE. Wśród metod jugosłowiańskich wyróżniamy 4 rodzaje, mianowicie metodę rządową, metodę Huty Żelaza w Skopje, metodę FOSOLD oraz metodę PRADO. Autorzy metody rządowej postawili sobie za cel, by przystosować rozwiązania i technikę wartościowania pracy do specyficznych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /4 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania i rozwój

  Charakterystyka

  Badania i rozwój (B + R) - W przemyśle dwa wzajemnie powiązane procesy, w wyniku których przez zastosowanie innowacji technicznych powstają nowe produkty albo nowe postaci danych produktów.

  Według oficjalnej nomenklatury Głównego Urzędu Statystycznego działalność B+R to -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.09.2011 Znaków /4 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samoocena

  Charakterystyka

  psychologiczno-fizyczne.

  Psycholodzy wyróżniają dwa rodzaje postaw związanych z samooceną ogólną:

  samoakceptacja (postawa optymistyczna nacechowana wiarą, nadzieją, szacunkiem do samego siebie samo odtrącenie (jest to postawa, w której człowiek ma poczucie własnej winy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.09.2011 Znaków /1 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenia wewnętrzne

  Szkolenia wewnętrzne (techniki szkolenia na stanowisku pracy)-podczas tego szkolenia następuje przekazywanie wiedzy,umiejętności i postaw przez przełożonego oraz innych pracowników bezpośrednio w miejscu wykonywania zadań. Ten rodzaj szkolenia określa się również mianem treningu poprzez pracę. Oto...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /6 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie rynku docelowego

  Charakterystyka

  Prognozowanie jest sztuką przewidywania zachowania się nabywców, przyszłego stanu rynku, relacji podaży i popytu oraz spodziewanej koniunktury gospodarczej na obszarach działania przedsiębiorstwa. Jest techniką powiązaną z wieloma aspektami zarządzania. Jej złożoność zależy od tego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostawca treści

  Charakterystyka

  Dostawca treści (content provider) zajmuje się elektroniczną dystrybucją dóbr multimedialnych. Multimedia to media, które wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy ich przekazu (np. tekst, dźwięk, grafikę, animację, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /2 552

  praca w formacie txt

Do góry