Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Underwriting

  Charakerystyka

  Underwriting - słowo wywodzi się z języka angielskiego i oznacza w bezpośrednim tłumaczeniu albo

  1) podpisywanie,

  albo 2) asekurowanie (przyjmowanie do ubezpieczenia).

  W historii ubezpieczeń było już używane w XVII wieku, kiedy to w jednej z portowych kawiarni w Anglii rozpoczęło...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.10.2011 Znaków /2 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja spotkania negocjacyjnego

  Charakterystyka

  Organizacja spotkania negocjacyjnego wiąże się z kilkoma problemami, które należy rozwikłać, aby same negocjacje odbywały się w jak najmniej stresującej atmosferze. Przygotowanie takiego spotkania zależy przede wszystkim od charakteru negocjacji.

  Za najważniejszą rzecz uznaje się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.10.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza zasobów kadrowych organizacji

  Analiza zasobów kadrowych w organizacji jest procesem polegającym na grupowaniu personelu w różne grupy pod względem wcześniej wyznaczonych, z reguły współzależnych, kryteriów. Analiza ta ma na celu ustalenie podstawowych cech charakteryzujących personel danej organizacji, które mogą mieć wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.10.2011 Znaków /8 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kluczowe czynniki sukcesu wdrożenia systemu informatycznego

  Czynniki sukcesu projektów informatycznych

  Jako czynniki sukcesu realizacji projektów informatycznych w USA wymienia się:

  zaangażowanie użytkownika końcowego, poparcie kierownictwa, jasne wymagania dotyczące całości projektu, prawidłowe planowanie, realistyczne oczekiwania, krótkie okresy między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /4 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezawodność systemu informacyjnego

  Niezawodność

  Dla części technicznej systemu informacyjnego, cecha ta określa odporność na awarie techniczne, oraz zdolność do zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania systemu.

  Niezawodność w części podmiotowej i organizacyjnej reguluje kwestie bezpieczeństwa danych, konstrukcji planów awaryjnych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia stosowania mierników finansowych

  Charakterystyka

  Stosowanie do oceny sytuacji przedsiębiorstwa jedynie metod opartych na rachunkowości i miarach finansowych w zasadniczy sposób ogranicza możliwości pełnej i wyczerpującej analizy sytuacji firmy. Jest to w szczególności istotne dla analizy i planowania strategicznego, gdyż te dziedziny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zmianą

  Charakterystyka

  Zmiana organizacyjna to ogół istotnych dla firmy przekształceń. Owe modyfikacje, czyli zmiany istniejącego układu przedsiębiorstwa zgodnie z ustalonymi procedurami, mogą dotyczyć różnych jego części. Zmiana przewiduje jednocześnie efekty tych przekształceń. Zmiana pojawia się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /5 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Markowitza

  Teoria Markowitza

  Teorię portfelową opracował ponad 60 lat temu Henry Markowitz. Bazując na założeniu, że rynki kapitałowe są efektywne w sensie informacyjnym, celem inwestorów jest maksymalizowanie stopy zwrotu w odniesieniu do ponoszonego ryzyka inwestycyjnego. Założenie efektywności rynków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /5 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasób

  Charakterystyka

  Zasób reprezentuje poziom danej zmiennej w określonym momencie (nie ma wymiaru czasowego) w odróżnieniu od strumienia, który wyraża zmianę na jednostkę czasu (A. Samuelson 2004, s. 213). Dla ilustracji za zasób można uznać ilość wody w jeziorze w danym momencie, strumieniem nazwiemy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /5 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zarządzania przebiegiem procesów

  Charakterystyka

  Systemy zarządzania przebiegiem procesów pracy (ang. workflow) to programy wspomagające zarządzanie procesami. Termin workflow oznacza sposób przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien ustrukturalizowany zespół czynności. Oprogramowanie tego typu znajduje zastosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /4 225

  praca w formacie txt

Do góry