Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Ryzyko ubezpieczeniowe

  Definicja ryzyka ubezpieczeniowego

  1) A.Willet 1901r. - koncepcja ekonomicznej teorii ryzyka, bazująca na założeniach determinizmu filozoficznego ( negacja przypadkowości procesów świata zewnętrznego). Ryzyko jest więc stanem świata zewnętrznego, czymś obiektywnym skorelowanym z niepewnością (...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /5 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody prowadzenia zebrań

  Metody prowadzenia zebrań zależą od rodzaju i celu zebrania. Zebranie zorganizowane w celu np. wymiany informacji wymaga od prowadzącego innego zachowania niż w przypadku np. zebrania zwołanego w celu rozwiązania problemu. Wyróżniamy następujące rodzaje zebrań oraz metody ich prowadzenia:

  zebrania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /2 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby nieodnawialne

  Charakterystyka

  Zasoby nieodnawialne to zasoby, których wykorzystanie należy rozłożyć w czasie, bowiem na świecie występuje ich ograniczona ilość; zasoby te "mogą być wykorzystywane tylko raz." (D. Begg 2007, s.555) Podaż tych zasobów jest w zasadzie stała, a one same "nie dają się" wystarczająco...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /5 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatny koszt bezrobocia

  Charakterystyka

  Dla zrozumienia zagadnienia prywatnego kosztu bezrobocia ważne jest rozróżnienie bezrobocia dobrowolne|dobrowolnego i przymusowe|przymusowego. Jeżeli ludzie są bezrobotni dobrowolnie, oznacza to, że uważają, iż lepiej pozostać bezrobotnym, niż przyjąć pracy|ofertę pracy za...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fluktuacja

  Charakterystyka

  Fluktuacja - przemieszczanie się pracowników, a dokładniej ich przychodzenie i odchodzenie z pracy w określonym czasie.

  Każde odejście pracownika może być:

  dobrowolne, czyli spowodowane jego rezygnacją. Wpływają na to takie czynniki jak: atmosfera w pracy, więzi między przełożonym i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /3 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krystyna Lisiecka

  Działalność naukowa

  Krystyna Lisiecka jest profesorem nauk ekonomicznych. Prorektor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach jak również wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach oraz wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /3 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty stałe

  Charakterystyka

  Krótki okres to czas, w którym przedsiębiorstwo nie jest w stanie w pełni dostosować się do zmian warunków działania. W tym okresie ilość niektórych czynników produkcji nie zmienia się (jest stałą)(D. Begg 2003, s.207).

  Koszty stałe to koszty, których wielkość nie zmienia się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zintegrowany system zarządzania firmą

  Charakterystyka

  Pojęcie zintegrowanych systemów zarządzania firmą, jest szeroko stosowane przez producentów informatyczny|systemów informatycznych znajdujących zastosowanie przy wspomaganiu różnorodnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwach.

  Systemy takie najczęściej wywodzą się z systemów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dane

  Definicja

  Pojęcie "dane" - często utożsamiane z pojęciem informacji. Jest to jedynie zapis dotyczący faktów, procesów, zdarzeń, przekazów przedstawiony w formie odpowiedniej do ich interpretacji, przekazywania, przetwarzania za pomocą wybranych metod. Dane nie są uporządkowane, przetworzone ani...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz inwestycyjny

  Charakterystyka

  Fundusz inwestycyjny jest prawna|osobą prawną. Jego wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie, w określone w ustawie wartościowy|papiery wartościowe, rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

  Fundusz inwestycyjny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /4 180

  praca w formacie txt

Do góry