Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Krzywa podaży

  Charakterystyka

  Funkcją podaży albo krzywą podaży nazywamy zależność między ceną rynkową jakiegoś dobra a tą jego ilością, jaką gotowi są dostarczyć producenci.

  W odróżnieniu od opadającej krzywej popytu, krzywa podaży rośnie ku prawej stronie.

  Interpretacja krzywej podaży

  Wraz ze wzrostem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena negocjacji

  Charakterystyka

  Oceniając negocjacje warto:

  Sprawdzić, czy osiągnięto zamierzony cel. Stwierdzić (w razie niepowodzenia), co poszło źle i jak unikać takich błędów w przyszłości. Ustalić (w razie sukcesu), czemu go zawdzięczamy i jak owe pozytywy utrwalić.

  Główne kryteria oceny wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zarządzania wiedzą

  Charakterystyka

  Systemowe spojrzenie na kwestie zarządzania wiedzą pozwala na ustalenie aspektów dotyczących przedmiotu odniesienia (tu wiedzy), a zarazem funkcji menedżerskich realizowanych w stosunku do tego przedmiotu. Uwzględniając to podejście można stwierdzić, że system zarządzania wiedzą jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /3 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena wyników zmian organizacyjnych

  Charakterystyka

  Organizacje muszą współdziałać z otoczeniem, aby przetrwać. Zarówno środowisko zewnętrzne organizacji, jak i wewnętrzne, wymuszają na organizacji zmiany.

  Zmiany organizacyjne przedsiębiorstwa mogą dotyczyć struktury, technologii lub ludzi.

  Przykładami takich zmian są między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia

  Definicja

  Typologia jest to podział pewnych obiektów na grupy, charakteryzujące się pewną wspólną cechą lub grupą cech - stanowiących pewien typ. Podział typologiczny jest podziałem bardziej elastycznym niż klasyfikacja. Podział typologiczny nie musi być wyczerpujący i rozłączny (patrz =...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /4 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archetyp kulturowy

  Charakterystyka

  Pojęcie stworzone przez Karola Gustawa Junga w 1943 roku, inaczej dominanta, wyobrażenie pierwotne, imago, wyobrażenie mitologiczne, wzorzec zachowania.

  Archetypy kulturowe są obok instynktów strukturalnymi, najważniejszymi składnikami nieświadomości zbiorowej. Jest to uniwersalna forma...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /4 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika 635

  Charakterystyka

  TECHNIKA 635 jest to jedna z technik burzy mózgów (brainstorm), a ściślej rzecz ujmując stanowi model tzw. brainwritingu. Zasady tej techniki ukryte się w numerze 635. Liczba 6 oznacza, że w działaniach wykorzystujących tą metodę bierze udział 6 uczestników, którzy mają za zadanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /2 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel elektroniczny

  Charakterystyka

  Handel elektroniczny (ang. E-commerce) to specyficzny rodzaj handlu obejmujący zakup i sprzedaż towarów oraz usług, wykorzystujący sieć internetową jako środek wymiany pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Ze względu na globalny zasięg sieci internetowej istnieje możliwość dotarcia do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /7 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta płatnicza

  Charakterystyka

  Karta płatnicza - jest to elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki. Stanowi narzędzie zdalnego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Umożliwia posiadaczowi podejmowanie gotówki z bankomatu oraz dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /5 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania jakością

  Wpływ kultury organizacyjnej na system zarządzania jakością

  Funkcje kultury organizacyjnej są realizowane w systemie zarządzania jakością między innymi poprzez komunikowanie jakości|polityki i jakości|celów jakościowych, zasady tworzenia zespołowa|zespołów roboczych, przyjęte metody do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /12 748

  praca w formacie txt

Do góry