Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Marketing wewnętrzny

  Charakterystyka

  Marketing wewnętrzny opiera się na założeniu, że w każdej organizacji istnieje wewnętrzny rynek, na którym tradycyjną rolę klientów odgrywają pracownicy. Rynek taki poddawany jest szeroko zakrojonym badaniom, a także oddziaływaniu marketingowemu, służącemu realizacji taktycznych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fuzja

  Charakterystyka

  Fuzja stanowi dobrowolne połączenie majątku dwóch lub kilku przedsiębiorstw w jeden organizm, które zakładają, że w wyniku połączenia ich sytuacja się polepszy.

  Jest formą współpracy między potencjalnymi konkurentami, dostawcami, producentami i klientami, którzy zdecydowali się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /7 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi on-line

  Charakterystyka

  Usługi on-line (on-line services) są podobne do Internetu, ale działają na trochę innych zasadach. Występują w sieci, pozwalają na podłączanie się do nich użytkowników, którzy mogą złożyć złożyć zamówienie poprzez specjalnie przygotowane do tego celu strony WWW. Niektóre z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /3 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia BATNA

  Charakterystyka

  BATNA (Best Alternative To Negotiated Agreement, tłumaczenie: najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia). Rola BATNA jest oparta na przygotowaniu przez negocjatora pewnego <nowiki"wzorca"</nowiki, jako oczekiwanego rezultatu negocjacji w celu porównania z nim spodziewanych efektów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eugeniusz Słucki

  Eugeniusz Słucki (1880 - 1948) ukończył gimnazjum w Żytomierzu, a następnie studiował na Uniwersytecie Kijowskim, z którego został usunięty (jednocześnie zakazano mu wstępu na którąkolwiek ze szkół wyższych w Rosji, po tym jak wziął udział w fali protestów).

  Następnie rozpoczął ponownie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /3 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pracownik

  Definicja

  Pojęcie pracownika zostało zdefiniowane w artykule 2 Kodeksu Pracy. Według niego, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wyboru, powołania, mianowania, bądź też spółdzielczej umowy o pracę. Pracownikiem nie jest osoba fizyczna wykonująca pracę na rzecz innej osoby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /2 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek opiekuńczy

  Charakterystyka

  Zasiłek opiekuńczy zaliczany jest doświadczeń chorobowych wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zawierającego świadczenia, które wyrównują straty w związku z ryzykiem uwzględnionym w systemie ubezpieczeń społecznych). Przysługuje on ubezpieczonemu, który jest zwolniony z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /2 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poison pill

  Charakterystyka

  Poison pill (zatruta pigułka) powstała w latach 80-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych kiedy to znacząco nasilił się proces wrogich przejęć na rynku kapitałowym. Zatruta pigułka jako jedna z najpopularniejszych metod obrony przed tego typu przejęciami została znacznie rozpowszechniona i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /3 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa procesów

  Charakterystyka

  Definicja procesu powinna obejmować:

  początek i koniec procesu, strukturę procesu, wejścia i wyjścia, dostawców i klientów, właściciela procesu, kryteria oceny, wpływ na wynik całości organizacji, mierniki, narzędzia pomiaru i oceny, kryteria i metody sterowania, w tym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces księgowości

  Cele procesu Dokładne przedstawienie sytuacji finansowej firmy w sprawozdaniach finansowych. Ewidencja aktywów firmy. Terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań, w tym także publiczno - prawnych.

  Cele związane z polepszeniem tego procesu:

  Wprowadzenie do końca roku 2008 prowadzenia ksiąg tylko w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /17 746

  praca w formacie txt

Do góry