Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Style kierowania wg Blake'a i Mouton

  Charakterystyka

  right|thumb|300px|Siatka stylów kierowania Blake'a i Mouton

  Zbudowali siatkę stylów kierowniczych, w której na osiach wyskalowanych od 1 do 9 opisali dwa czynniki: orientację na produkcję oraz orientację na ludzi. Na tej podstawie wyróżnili pięć typowych stylów. W rogach siatki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /2 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces gospodarki odpadami

  Cele procesu

  Cele istnienia procesu Gospodarka odpadami:

   1. Zapewnienie równowagi pomiędzy ilością wytwarzanych odpadów i odbieranych poprzez kontrolę, składowanie i przetwarzanie.

   2. Utrzymanie wielkości wytwarzanych odpadów w ustalonych poziomach ich emisji.

   3. Kreowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /11 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego ISO nie działa

  Normy serii ISO 9000 są coraz lepiej znane w polskich przedsiębiorstwach. Mimo to wdrażanie systemów jakości w oparciu o nie wciąż sprawia wiele problemów. Kierownictwo przedsiębiorstw często uważa, że wynikają one z niechęci pracowników do nowego systemu. Jednak często kierownictwo firm...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /14 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces zarządzania ścieżkami karier

  Cele procesu

  Cele ogólne

  Tworzenie ścieżek rozwoju pracownika, Pomaganie pracowniom w rozwoju zawodowym poprzez stwarzanie możliwości dalszej edukacji i szkoleń, Umacnianie kultury organizacji - ograniczenie konfliktów między calami osobistymi i zawodowymi pracowników oraz ich zadaniami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /15 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamykanie Projektu

  Charakterystyka

  Zamykanie projektu (ZP)-to przygotowanie projektu do zamknięcia w uporządkowany sposób. Przekazywanie produktów klientowi potwierdzane jego podpisem, przygotowywanie sprawozdania końcowego projektu, identyfikowanie doświadczeń z projektu i zaleceń odnośnie działań następczych. Planowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.10.2011 Znaków /2 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wallace Clark

  Wallace Clark był jednym z przedstawicieli nurtu uniwersalistycznego w nauce organizacji i zarządzania. Nurt ten koncentrował się głównie na organizacji procesów zarządzania w gospodarce, administracji państwowej, sądownictwie, szkolnictwie itp.

  Clark był jednym z najbliższych współpracowników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.10.2011 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PCM - Etap oceny i audytu

  Charakterystyka

  Etap oceny i audytu jest piątą fazą cyklu życia projektu zgodnie z PCM (ang. Project Cycle Management). Polega na ocenianiu czynności ,będących odpowiedzialnością innej strony, oraz wyrażania wniosków, dla użytkowników o ocenianej czynności.

  W trakcie realizacji projektu dokonuje się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.10.2011 Znaków /2 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro społecznie pożądane

  Charakterystyka

  Dobro społecznie pożądane (ang. merit good) jest to takie dobro, którego konsumpcja, zdaniem społeczeństwa (państwa), jest zbyt niska i nie powinna być uzależniona od poziomu ludności|dochodów ludności (D. Begg 1997, s.108). Innymi słowy powinno być ono dostępne dla wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /2 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrząs podażowy

  Charakterystyka

  Wstrząs podażowy (szok cenowy) przerzuca gospodarkę na inny poziom ceny. Istota szoku cenowego, czyli nagłej zmiany ogólnego poziomu cen, wiąże się z faktem, iż zmiana jednego, ale za to bardzo istotnego składnika - kosztotwórczego, pociąga za sobą znaczącą zmianę innych komponentów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /1 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces opracowania i realizacji budżetu

  Cele procesu

  1.Tworzenie budżetów poszczególnych działów przedsiębiorstwa.

  2.Kontrola wykonania budżetu.

  3.Korekcja powstałych odchyleń.

  Cele ulepszenia procesu tworzenia budżetu

  1. Obniżenie kosztów operacyjnych poszczególnych działów o około 10% do 2010 roku.

  2 Skrócenie czasu tworzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /12 033

  praca w formacie txt

Do góry