Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Negocjacje zbiorowe

  Charakterystyka negocjacji zbiorowych Elementy opisu Opis Interpretacja Zgodnie z Konwencją MOP nr 154 z 1981 r. termin ten stosuje się do wszystkich negocjacji, które mają miejsce między pracodawca, grupą pracodawców, albo co najmniej jedną organizacją pracodawców z jednej strony i co najmniej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /3 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling personalny

  Definicja

  Controlling jest definiowany jako podsystem systemu zarządzania organizacją służący koordynacji procesów planowania, kontroli oraz informowania, co umożliwia sterowanie przedsiębiorstwem z punktu widzenia wyznaczonych celów i funkcji|celów (P. Szczepankowski 1998, s. 282). Można wyróżnić...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /3 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego TQM nie działa

  Przeczytaj wcześniej ISO nie działa.

  Wdrażanie TQM w organizacjach europejskich najczęściej poprzedzane jest uzyskaniem certyfikatu ISO 9000. Dlatego też ewentualne błędy popełnione w trakcie budowania systemu według norm ISO 9000 znajdują się u podstaw tworzenia zarządzania przez jakość w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /3 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca zespołowa

  Zespołem nazwać można według E. Scheina dowolną liczbę osób, które oddziałują na siebie i są siebie świadome oraz postrzegają się jako społeczna|grupę. Z kolei J. Adair uważa, że grupa robocza występuje wówczas, gdy występuje dające się zdefiniować członkostwo, świadomość grupy, poczucie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola internetu w marketingu

  Cechy marketingu online wygodny - klienci nie muszą wychodzić z domu, by zakupić produkt, by zdobyć informacje, pomaga nawiązać bezpośredni kontakt klienta z firmą, firmy mogą dzięki niemu zdobyć informacje o potrzebach klientów, a klienci mają wygodną możliwość zadawania pytań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personel wspierający akwizytorów

  Rola personelu wspierającego

  Personel wspierający akwizytorów - pomaga zwiększyć wysiłki akwizytorów zdobywających zamówienia, dostarczając licznych usług lecz nie jest on nastawiony na przyjmowanie zamówień.

  Personel wspierający możemy podzielić na dwie kategorie:

  akwizytorów - misjonarzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subprojekt

  Projekt może być podzielony na subprojekty, które obejmują pewne elementy, np. jedną fazę, instalowanie, testowanie. Subprojekt zwykle jest usługą, jakkolwiek może się zdarzyć, że będzie to wyrób.

  Subprojekt może zostać wydzielony do innego wydziału organizacji, ale także do zupełnie innej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługa

  Definicja

  Usługa jest działalnością nie mającą charakteru materialnego, dostarcza nabywcom informacji, które nie koniecznie muszą być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który można kupić na własność.

  Podstawowe cechy usług

  Do podstawowych cech usług można tutaj...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał komunikacyjny

  Charakterystyka

  Kanał komunikacyjny jest pewnego rodzaju połączeniem, pozwalającym na komunikacje pomiędzy dwoma uczestnikami,bądź też grupą uczestników.

  Istnieją dwa zasadnicze kanały komuniacyjne: ustny i pisemny. Sam kanał nie wystarczy jednak do poprawnej komunikacji, dlatego potrzebne są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burza mózgów

  Charakterystyka

  Burza mózgów jest jedną z tzw. metod heurystycznych. Są to metody twórczego rozwią­zywania problemów. Charakteryzuje je wykorzystanie intuicji do rozwiązywania problemów oraz praca zespo­łowa. Metoda ta jest bardzo przydatna w szukaniu rozwiązań dla problemów powstających np. przy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /11 108

  praca w formacie txt

Do góry