Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Strategie negocjacyjne

  Charakterystyka

  Najczęściej wyróżnia się strategię typu indywidualistycznego i kooperacyjnego, lub inaczej - strategię rywalizacyjne, dystrybutywne i strategie nastawione na współpracę, integratywne. Rozróżnienia te zaczerpnięte zostały z teorii gier. Wybór określonej strategii zależy między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /5 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzystność

  Charakterystyka

  Korzystność jest miarą ocenną polegającą na porównywaniu kosztów i wyniku użytecznego działania. Korzystność wyraża relację między osiągniętym rezultatem, a nakładami, jakie trzeba było w związku z tym ponieść. Jest to więc różnica między wartością rezultatu (tzw. wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /1 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Call center

  Historia i zadania

  Call center zostało wymyślone około 30 lat temu, aby sprawnie udzielać odpowiedzi na pytania klientów. Jednak prawdziwy boom na call center zaczął się w latach 90-tych, gdyż wówczas przygotowano pierwsze profesjonalne aplikacje służące do zarządzania kontaktami z klientami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola społeczna

  Charakterystyka

  Rola społeczna - zestaw praw i obowiązków przypisanych określonej pozycji społecznej i wiążących każdego, kto tę pozycję zajmuje, bez względu na cechy osobiste.

  Pojęcie to zostało wprowadzone przez amerykańskiego socjologa Ralpha Lintona, poprzez zastosowanie analogii do ról...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.10.2011 Znaków /3 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie dobrowolne

  Charakterystyka

  Bezrobocie dobrowolne - wiąże się z pojęciem "naturalnej stopy bezrobocia". Jest to stopa odpowiadająca stanowi równowagi na rynku siły roboczej. Przy danym poziomie płacy realnej odpowiadającym punktowi przecięcia się krzywej popytu i podaży siły roboczej, całe istniejące bezrobocie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.10.2011 Znaków /3 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność organizacji do rozwoju

  Charakterystyka

  Zagadnienie oceny zdolności organizacji do rozwoju obejmuje nie tylko kwestie finansowe, ale i organizacyjne. Pominięcie tej analizy może doprowadzić do zatrzymania projektu w trakcie jego realizacji z powodu braku niezbędnych zasobów.

  Zmiana i rozwój - pojęcia i wymiary

  Zmiana wyraża...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.10.2011 Znaków /2 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Empowerment

  Definicja

  Empowerment (tłumaczony jako uprawomocnienie, co nie oddaje w pełni jego znaczenia) to proces zachęcania ludzi do angażowania się w podejmowanie decyzji, rozwijania realnego wpływu pracowników na funkcjonowanie organizacji, zwiększania uprawnień pracowników. Na empowerment składają się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.10.2011 Znaków /6 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość zarządzania

  Definicja

  Jakość produktów należy do najważniejszych czynników kształtujących konkurencyjna|konkurencyjność przedsiębiorstwa na krajowym, europejskim i globalnym rynku. Dlatego też obecnie wiele publikacji, książek i referatów na konferencjach naukowych i seminariach aplikacyjnych poświęcone jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.10.2011 Znaków /6 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiorowa inteligencja

  Charakterystyka

  Zbiorowa inteligencja (ang. collective intelligence)- zdolność grupy organizmów, osób do podnoszenia poziomu wiedzy, kompetencji, umiejętności poprzez współpracę, debatę czasem rywalizację. Grupy współpracują ze sobą przekazując innym uczestnikom wiedzę na dany temat, dopingują...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.10.2011 Znaków /2 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje operacyjne

  Charakterystyka

  Są to decyzje zdecentralizowane - podejmowane najczęściej przez kierowników średniego i niższego szczebla zarządzania. Często są one powtarzalne, występujące w dużej liczbie oraz zróżnicowane. Zwrócić należy także uwagę na dużą częstotliwość ich występowania.

  Rodzaj...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.10.2011 Znaków /724

  praca w formacie txt

Do góry