Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Philip B. Crosby

  Philip Crosby pracował nad jakością przez 40 lat, w tym 14 spędził w ITT. Dzięki zastosowaniu TQM, firma zaoszczędziła w tym czasie 720 milionów dolarów. Wiedzę zdobył pokonując kolejne stopnie hierarchii zawodowej od inspektora aż do wiceprezesa zarządu. Jego najsłynniejsza książka "Quality is...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /3 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System ekspercki

  Definicja

  System ekspercki (ES) jest zbiorem programów komputerowych wykorzystujących wiedzy|bazy wiedzy, wiedzy|modele wiedzy i wnioskowania|procedury (reguły) wnioskowania w celu rozwiązywania problemów. Wiedza jest w nich zapisana w postaci faktów i reguł wnioskowania. System ekspertowy odzwierciedla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura liniowa

  Charakterystyka

  Struktura liniowa należy do klasycznych rozwiązań strukturalnych. Była już stosowana w organizacjach wojskowych przed tysiącami lat. Przykładem może być choćby podział wojska rzymskiego. Najstarszy pisany tekst dotyczący tworzenia struktury liniowej zawiera Księga Wyjścia w Starym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /2 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System SRM

  Charakterystyka

  System SRM (ang. Supplier Relationship Management) jest to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia firmom i organizacjom kompleksowe podejście do zarządzania bazą dostawców, poprzez automatyzację procesów oraz zwiększenie przejrzystości strategii zakupowej.

  Wady i zalety

  Korzyści...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalne stężenia czynników niebezpiecznych

  Charakterystyka

  Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - to czynniki, których oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą.

  Zagrożenie zdrowia czynnikami szkodliwymi - to taki stan środowiska pracy, który może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /2 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje nadzorujące (ochrona środowiska)

  Charakterystyka

  W Polsce istnieje duża liczba instytucji i organizacji mających na celu dbanie o ochronę środowiska. Pieczę nad wszystkimi instytucjami i organizacjami w Polsce sprawuje Ministerstwo Środowiska z Ministrem Środowiska.

  Wszystkie instytucje przedsiebiorstwa i firmy działające na terenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /3 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja poprzez agentów handlowych i brokerów

  Charakterystyka

  Agenci i brokerzy stanowią specyficzna grupę hurtowników. Pośrednictwo agencyjne jest formą uczestnictwa w kanałach dystrybucji.

  Agent jest osobą fizyczną lub prawną zobowiązaną umową do negocjowania warunków kupna-sprzedaży określonych produktów lub do zawierania transakcji w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /7 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzałość rynkowa

  Charakterystyka

  Dojrzałość rynkowa produktu jest trzecim etapem cyklu życia produktu. Wyróżnia się wyrównaniem poziomu sprzedaży w całej branży lub poziomu przychodów z danej grupy produktów. Większość dzisiejszych produktów na rynku znajduje się w tej fazie. Etap ten jest zwykle dłuższy od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Józefa Franciszka Joteyko

  Józefa Franciszka Joteyko urodziła się w 1866 roku w Poczujach koło Kijowa, a od roku 1873 mieszkała w Warszawie. Dwa lata po ukończeniu szkoły średniej wyjechała do Genewy gdzie uzyskała maturę w zakresie nauk fizycznych i przyrodniczych. W roku 1889 rozpoczęła studia w Brukseli, a po ukończeniu 3...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /3 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Style kierowania wg Lippita i White'a

  Lippit i White - dwa style

  W podstawowej typologii wyróżnia się dwa style kierowania: autokratyczny (dyrektywny) i demokratyczny (integratywny).

  Styl autokratyczny charakteryzuje centralizacja władzy w rękach kierownika, przewaga decyzji jednoosobowych i poleceń służbowych, brak swobody podwładnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /3 990

  praca w formacie txt

Do góry