Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Tadeusz Wawak

  Tekst jest kopią ze strony Zakładu Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, za wiedzą i zgodą kierownika tej jednostki.

  300px|right

  Życiorys

  Urodzony w 1946 roku.

  Zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UJ od 1.10.1970 r., prof. nzw. WSA od 1998 roku, kierownik I Katedry Ekonomii UJ w latach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /4 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena zagranicznych środków pieniężnych

  Charakterystyka

  Wycena polega na ustaleniu wartości danego składnika aktywów, czy też pasywów. O ile wycena tych składników nie nastręcza trudności, jeśli są one wyrażone w walucie krajowej, to w przypadku składników wyrażonych w walutach obcych mogą pojawić się pewne trudności. Wynikają one...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /5 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informatyczne wspomaganie systemu zarządzania jakością

  Tab. 1 przedstawia zakres działania systemu klasy MRP II|MRP2 oraz możliwe jego wykorzystania dla potrzeb zarządzania jakością|systemie zarządzania jakością.

  Tab. 1. Moduły MRP2 oraz ich zastosowanie dla potrzeb SZJ

  <table width"100%" border"1"

  <tr valign="top"<tdModuł systemu MRP2</td<tdMożliwe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /9 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagroda im. Malcolma Baldridge'a

  Model_baldridge.jpg

  Rys.1. Model nagrody im. Malcolma Baldridge'a

  Nagroda im. M. Baldridge'a ustanowiona została w roku 1987 w Stanach Zjednoczonych. Towarzyszący jej model systemu zarządzania jakością prezentuje rys. 1. Kluczowymi elementami są w nim:

  przywództwo - tworzenie i komunikowanie wizji oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /2 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność systemu informacyjnego

  Elastyczność

  Jest to zdolność systemu informacyjnego do reagowania na zmiany w funkcjonowaniu organizacji i otoczeniu.

  Jest to również zdolność dostosowywania do zmieniających się: potrzeb użytkowników, źródeł danych, narzędzi pomiarowych, itp.

  Dla narzędzi informatycznych, cecha ta oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice przedsiębiorstwa - elastyczność

  Charakterystyka

  Koncepcja określana z języka angielskiego jako boundaryless organization to ujęcie organizacji, która się rozwija, ale usytuowanie dotychczasowych granic może się zmieniać. Przykładem może być redukcja ilości poziomów pomiędzy kierownictwem najwyższego szczebla zarządzania, a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /3 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza struktury serwisu

  Charakterystyka

  Analiza struktury serwisu (ang. Web structure mining) próbuje określić strukture hiperłącz na poziomie wewnatrzdokumentowym. Na podstawie topologii z hiperłączy, Web Structure Mining kategoryzuje strony i generuje informacje, takie jak podobieństwo i relacje między różnymi witrynami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie Geerta Hofstede

  Badania

  Geert Hofstede - holenderski uczony prowadził badania w 40 krajach dotyczące związków między charakterem narodowym a motywacją do pracy.

  Stwierdził, że występują duże różnice między ludźmi, co w znacznym stopniu podważa uniwersalność skutecznych zasad postępowania opartych na zachodnich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /8 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotografia dnia roboczego

  Definicja

  Fotografia dnia roboczego jest to najstarsza metoda mierzenia czasu pracy. Jej początki sięgają roku 1792, z którego pochodzą pierwsze dokumenty o dokonaniu pomiarów czasu w fabryce porcelany w Derby. Metoda polega na obserwowaniu - z pomocą zegarka - przebiegu pracy na danym stanowisku w ciągu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja produkcji

  Charakterystyka

  Przez funkcję produkcji Y= F(K, L) rozumieć będziemy funkcję opisującą relację pomiędzy nakładami kapitału (K) i pracy (L) a wielkością wytworzonego produktu (Y).

  W postaci ogólnej, przy założeniu dwóch czynników produkcji L i K, funkcja produkcji wyraża się zapisem:

  X =...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /3 496

  praca w formacie txt

Do góry