Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  ZASOBY OSOBISTE - PRZYKŁADOWA KLASYFIKACJA I WŁAŚCIWOŚCI

  I    K: Kompetencje, kwalifikacje i umiejętności

  1.    szczególna dziedzina wiedzy,

  2.    ogólny poziom wykształcenia,

  3.    szczególny poziom wiedzy fachowej, specjalistycznej,

  4.    wcześniejsze doświadczenia w danej dziedzinie (np. działalność gospodarcza, kierowanie ludźmi, zarządzanie),

  5...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /9 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Analiza sytuacji kadrowej i społecznej

  To zadanie działu kadr polega na gromadzeniu informacji o wszelkich problemach społeczno-kadrowych w zakładzie. W ścisłej współpracy z kierownikami i specjalistami różnego szczebla i umiejscowienia w zakładzie dział kadr określa:

  •    jakie są niedobory (lub przerosty) zatrudnienia w poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /2 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEA ODPOWIEDNIOŚCI MIĘDZY ZASOBAMI LUDZKIMI A POTRZEBAMI ORGANIZACJI. OFERTY ORGANIZACJI

  Ludzie wchodząc do organizacji wnoszą do niej szeroką gamę przeróżnych zdolności, umiejętności, sprawności i możliwości rozwoju. Zasoby te - jak wspomnieliśmy - najczęściej układają się zgodnie z rozkładem normalnym. Oznacza to, że organizacje dysponują zazwyczaj wieloma sprawnościami i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /8 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA LUDŹMI

  Pracy takiej jak niniejsza nie powinniśmy zaczynać bez przygotowania, czyli bez wyjaśnienia szerokiego i złożonego, a jednocześnie bardzo ciekawego tła, na którym trzeba widzieć i rozumieć koncepcję zarządzania zasobami ludzkimi.

  Pierwszy rozdział tej książki ma na celu przybliżenie samej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /10 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Rekrutacja i dobór

  Są to bez wątpienia podstawowe zadania działu, o dość tradycyjnych, ustalonych procedurach i sposobach realizacji. Nowoczesny dział kadr powinien uzupełniać te procedury bardziej wyrafinowanymi metodami poszukiwania pracowników, ich doboru, selekcji, negocjowaniem warunków pracy i płacy, ustalaniem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTOR, KREATOR I INSPIRATOR, CZYLI ROZWIJANIE OSOBOWOŚCI

  Na podstawie wielu badań diagnostycznych i obserwacji autorzy tej książki stworzyli prosty, oparty na metaforach model efektywności działań pracowniczych.

  Pewne złożone zjawiska lub rzeczy łatwiej możemy poznać i lepiej zrozumieć, kiedy ujmujemy je metaforycznie, np. postrzegając je jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /8 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

  W jednym z ważnych podręczników zarządzania zasobami ludzkimi pojęcie to zostało określone następująco: „Zarządzanie zasobami ludzkimi (human resources manage-ment - HRM) dotyczy ludzkiej strony zarządzania przedsiębiorstwami i relacji zatrudnionych z ich firmą. Jego celem jest zapewnienie, aby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /3 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Szkolenia

  Szkolenia również stanowią tradycyjny dział zadań, które można traktować zarówno jako integralną część zadań działu kadr, jak i zadanie wyodrębnionej komórki. Proponujemy pierwszą możliwość, kierując się zasadą maksymalnego integrowania obsługi kadr w obrębie działu zarządzania zasobami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIZJA POLITYKI KADROWEJ I JEJ ZNACZENIE DLA FIRMY

  Polityka kadrowa firmy powinna się opierać na jasnej wizji celu zarządzania zatrudnionymi w tej firmie ludźmi i służyć osiągnięciu zdefiniowanego w jej misji sukcesu. Jest oczywiste, że polityka taka musi być prowadzona w każdej nowoczesnej organizacji, gdyż dzięki niej można wyznaczać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /5 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMAGANIA WOBEC SPECJALISTY - MENEDŻERA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

  Zarządzanie zasobami ludzkimi jest działalnością praktyczną, polegającą na rozwiązywaniu licznych problemów i wykonywaniu zadań, koniecznych do sprawnego funkcjonowania organizacji. Jego celem jest umożliwienie - według klasycznej definicji - efektywnego współdziałania części, aby mogły się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /6 770

  praca w formacie txt

Do góry