Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Kanban

  Charakterystyka

  Kanban (z jęz. jap. Kan - widoczny, Ban - kartka papieru)

  Kanban jest to opracowana w Japonii w latach 50 ubiegłego stulecia metoda zarządzania produkcją. Słowo Kanban pochodzi z języka japońskiego i oznacza kartkę papieru. W wolnym tłumaczeniu znaczy "widoczny opis".

  Metoda ta w prosty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /4 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda scenariuszy

  Charakterystyka

  Scenariusz jest to przewidywany obraz sytuacji w przyszłości. Scenariusze tworzone dla przedsiębiorstw przedstawiają możliwe zachowania wynikające z przewidywanych czynników zewnętrznych.

  Metody scenariuszowe są narzędziem zarządzania strategicznego. Pomagają one przy planowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.11.2011 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena zgodności wyrobów

  Charakterystyka

  Wprowadzenie w Unii Europejskiej konieczności nadawania certyfikatów zgodności i oznakowania CE było następstwem wprowadzenia swobody przemieszczania towarów pomiędzy rynkami państw członkowskich. W celu ujednolicenia prawodawstwa unijnego zastosowano tzw. Unii Europejskiej|Nowe Podejście...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.11.2011 Znaków /5 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres zwrotu

  Charakterystyka

  Okres zwrotu (PP) - to okres, jaki jest konieczny, aby nakłady poniesione na realizację określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego zostały w pełni pokryte korzyściami netto wygenerowanymi przez to przedsięwzięcie. Jednym słowem metoda ta określa, po jakim okresie (latach) zwróci się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.11.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie przymusowe

  Charakterystyka

  Bezrobocie przymusowe występuje wtedy kiedy pracownik jest chętny podjąć prace za obowiązującą na rynku stawkę płacy, a mimo to nie może znaleźć zatrudnienia.

  cykliczne (koniunkturalne) zwane również keynesowkim jest przykładem bezrobocia przymusowego. (D. Begg, 1997, str...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.11.2011 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 17799

  Definicja

  Norma ISO 17799 wywodzi się z brytyjskiego standardu bezpieczeństwa BS 7799. Stanowi zestaw wskazówek dla wdrożenia i utrzymania bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie.

  Charakterystyka

  Zastosowanie ISO 17799 pozwala określić wymagania przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.11.2011 Znaków /3 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiosk multimedialny

  Charakterystyka

  Kiosk multimedialny- to elektroniczne urządzenie wyglądem przypominające bankomaty służące do realizacji operacji bankowych, często z pominięciem wypłaty pieniędzy. Wyposażone są one w urządzenia do zdalnego realizowania operacji finansowych, takie jak : wielofunkcyjne bankomaty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.11.2011 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał intelektualny

  Na kapitał intelektualny składają się: wiedza, doświadczenie, technologie, stosunki z klientami, umiejętności. Należy zauważyć, że wartość kapitału intelektualnego nowoczesnych przedsiębiorstw przekracza wielokrotnie wartość księgową. J. Ross (i in., 1997) wyróżnia kapitał strukturalny, na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.11.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa strategiczna

  Charakterystyka

  Michael E. Porter na podstawie obserwacji otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstw wysunął tezę, że niektóre przedsiębiorstwa znajdujące się w tym samym sektorze, są podobne do siebie, ze względu na obraną strategię rozwoju. I te właśnie grupy, Porter nazwał grupami strategicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.11.2011 Znaków /3 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość transportu lotniczego

  Charakterystyka

  Linie lotnicze doceniły znaczenie transportu lotniczego dla turystyki. Zaczęły wprowadzać do użycia coraz pojemniejsze samoloty, wprowadzono specjalne taryfy - IT (Inclusive Tour). Pozwoliło to organizatorom turystyki na tworzenie atrakcyjnych cenowo pakietów podroży. Doprowadziło to do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.11.2011 Znaków /5 071

  praca w formacie txt

Do góry